Hva

Fra april 1944 til sommeren 1945 ble mellom 7000 og 8000 bergensbarn evakuerte til privatpersoner og feriekolonier i ulike deler av Sør-Norge. 400 barn fra Bergen og Voss ble også sendt til Sverige (Gøteborg).

Under okkupasjonen var det Bergens Menighetspleie og Bergens Røde Kors Barnehjelp som stod for evakuering av barn fra Bergen. Evakueringer ble foretatt etter eksplosjonsulykken 20.april og bombeangrepene på Laksevåg 4.oktober – og på Nøstet 29.oktober 1944. Det ble også jobbet for at barn fra byen skulle få sommeropphold på landet.

Bergens Menighetspleie og Bergens Røde Kors Barnehjelp ble i mars 1944 slått sammen under navnet «Barnehjelpen». Ester Langhelle og Egil Tresselt stod for den daglige driften, sammen med mange frivillige. «Barnehjelpen» samarbeidet blant annet med Komiteen for skadelidte barn i Hallingdal.

Hvor

I Motstandsarkivet finnes det en rapport fra barnehjelpsarbeidet under krigen, dokumentasjon vedrørende bespisning av barn, transport av barn, overenskomst om samarbeide mellom Bergens Menighetspleie og Bergens Røde Kors Barnehjelp, regnskap, brev til pleieforeldrene fra Barnehjelpen, søknadsskjema (ikke utfyllt), legitimasjonskort (ikke utfyllt).

Det finnes også lister fra evakueringen av barn etter eksplosjonsulykken 20. april 1944. Listene inneholder navn på barn, foresatt, bostedsadresse, navn på hvem barnet ble plassert hos og hvor. Andre lister inneholder navn på personer som meldte seg til å ta imot barn. Her er kjønn og alder på hvilke barn de ønsket å ta imot – i tillegg til tidspunkt for når barnet kunne komme – angitt. Disse listene inneholder i hovedsak dokumentasjon på evakuering til andre deler av Vestlandet.

I Bergen skoleinspektørs arkiv finnes der også lister over evakuerte barn. Opplysningene i disse er sparsomme: barnet er oppført med nummer – ikke navngitt – og stedet vedkommende ble sendt til. Vi oppbevarer ingen lister/utfyllte søknader som kobler navn med nummer.

Klasselister i enkelte skolearkiver kan inneholde opplysninger om evakuering av barn, enten med kjent eller ukjent oppholdssted.

I arkivet etter Bergen skolestyre finnes lister over hvor mange barn som ble evakuerte fra de ulike skolene i byen i 1944 og 1945.

I arkivet etter Katastrofeutvalget finnes rapporter vedrørende evakueringsarbeidet.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Det er som regel ikke enkelt å finne opplysninger om evakuering av konkrete barn. ArkiVest deponerer for eksempel arkivene etter Bergen Røde Kors og Bergen Røde Kors Barnehjelp, men begge disse arkivene er svært mangelfulle og inneholder i hovedsak nyere materiale.

Litteraturhenvisning

 • Fuglum, Arne og Arve: Byen brenner! En kjuagutts erindringer. Cappelen Damm 2008.
 • Nielsen, Mona og Vadset: Åsta: «Bestefar trodde det var dommedag.». Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Historikk og nye beretninger. Bergen byarkivs skriftserie A, nr.10, 2014.
 • Fekjan, Sverre: Formannskapet i Vossestrand under okkupasjonstida.

Opplysninger hos andre, digitalisert

Arkiver etter formannskap, skoler m.m. i kommunene barna ble evakuert til, kan inneholde opplysninger om barna.

Statsarkivet i Bergen, Arkivverket, oppbevarer arkiv etter Menighetspleienes og Røde Kors’ Barnehjelp (PA-0624). Her finnes bl.a. en serie med lister over de evakuerte barna, i tillegg til annen dokumentasjon om evakueringen.

Interkommunalt arkiv i Hordaland oppbevarer registre over evakuerte skolebarn fra Bergen og Laksevåg til omlandskommunene Hamre, Vikebygd og Alversund. Dette er tilgjengelig på Digitalarkivet her.

Lister og referanser

 • BBA A-2848.002 Motstandsarkivet
 • BBA A-1302 Bergen kommune, skolestyret
 • BBA A-1303 Bergen kommune, skoleinspektøren
 • BBA A-0454 Bergen kommune, Katastrofeutvalget
 • BBA A-5447 Bergen Røde Kors
 • BBA A-5961 Bergen Røde Kors Barnehjelp
 • Diverse skolearkiver

Digitalisert materiale

Bergen Byarkivs nettutstilling om eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 inneholder beretninger fra personer som ble evakuert.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *