Hva

Side 1 i protokollen til byggekomiteen for Møllendal krematorium. Dette ble bygget i 1906/07 som Norges første.
Side 1 i protokollen til byggekomiteen for Møllendal krematorium. Dette ble bygget i 1906/07 som Norges første.

Når et byggeselskap, en kommunal etat e.l. skal sette i gang et byggeprosjekt, må det bestemmes hvem som skal utøve byggherrefunksjonen. Dette gjøres gjerne ved å nedsette en byggekomité, eventuelt overlate oppgaven til en fast komité, slik det noen ganger er blitt gjort i kommunale sammenhenger.

Byggekomiteen vil ha det overordnede ansvar for å gjennomføre prosjektet innen det mandat byggherren (eventuelt kommunestyret) har bestemt. I mandatet angis en rekke krav, eksempelvis økonomiske rammer, tidsfrister, arealstørrelser og spesielle krav knyttet til byggets bruksformål.

Personer som oppnevnes til medlemmer av komiteen forventes å ha godt kjennskap til det formål bygget skal tjene og helst også innsikt i byggeprosessens teknisk-økonomiske sider. Dette er likevel ikke et krav da komiteen gjerne vil ha med representanter for brukermiljøet, spesielle fagpersoner eller personer som skal ha fast sete i kraft av sin stilling. Som eksempel kan det nevnes at «Den kommunale bygningsinspektør», en tidligere stilling innen bygningsvesenet i Bergen kommune, hadde som en av sine oppgaver å være medlem og sekretær for kommunale byggekomiteer. Da stillingen ble avviklet i 1898, ble oppgaven tatt hånd om av Stadsarkitekten.

I store byggesaker må komiteens medlemmer også kunne finne seg i å stå i sentrum for kryssende interesser og ellers kunne forholde seg til at uventete hendelser vil bli satt i fokus av TV og aviser.

Hvor

Det finnes en rekke arkiver som inneholder referater og annet materiale fra byggekomiteer. Slikt materiale vil kunne være en del av et større arkiv eller utgjøre et eget separat arkiv. For tiden (mai 2008) har Bergen Byarkiv 20 arkiver med ordet «byggekomité» i navnet, dette er byggekomiteer for kirker, Skole, sykehjem, sykehus o.a.:

  • A-0220: Bergen kommune. Byggekomiteen for Johanneskirken
  • A-0221: Bergen kommune. Byggekomiteen for Dragefjellet skole
  • A-0609: Bergen kommune. Skolestyrets faste byggekomite
  • A-1095: Bergen kommune. Plan og byggekomiteen for nybygg ved Bergen kommunale sykehjem
  • A-1356: Laksevåg kommune. Byggekomiteen for lærerboliger
  • A-1358: Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Holen skole
  • A-1359: Laksevåg kommune. Byggekomiteen for samlegymnas i Laksevåg
  • A-1360: Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Mathopen skole
  • A-1361: Laksevåg kommune. Byggekomiteen for Nygård skole
  • A-1418: Byggekomiteen for nytt posthus i Bergen
  • A-1478: Svenska Norgehjälpen, Byggekomiteen for Frihetsgaven, Bergen
  • A-2020: Bergen Arbeiderforbunds byggekomite for Håkonsgt. 5
  • A-2050.03b: Haukeland Sykehus, diverse byggekomiteer
  • A-2902: Bergen kommune. Byggekomiteen for Epidemilasarettet
  • A-3132: Fana kommune. Byggekomiteen
  • A-3883: Byggekomiteen for Neevengården sykehus
  • A-3942: Bergen kommune. Byggekomiteen for Møllendal krematorium
  • A-3943: Bergen kommune. Byggekomiteen for Solheim kapell
  • A-3944: Bergen kommune. Byggekomiteen for Bergens offentlige Bibliotek
  • A-3945: Bergen kommune. Byggekomiteen for Sandviken skole
  • A-0475/A-0221: Bergen kommune. Byggekomiteen for Dragefjellet skole.

Det kan også finnes materiale fra byggekomiteer under andre benevnelser, f.eks. «selvbyggerkomite» slik som i arkivet etter Bergen kommunale selvbyggerkomite (A-0792).

Hvilke opplysninger

Noen arkiver etter byggekomiteer er nokså innholdsrike, mens andre er svært fragmentariske. Arkivet etter Byggekomiteen for Møllendahl krematorium (se illustrasjon) består f.eks. bare av et enkelt lite heftet. Det vises for øvrig til egen artikkel om Kommunale nemnder og utvalg.

Arkivstoffet vil i tilegg til møtebøker kunne omfatte dokumentasjon som gjelder byggeprosessen og forretningsmessige forhold slikt som anvisningsprotokoller, regnskapsbøker, byggejournaler, kopibøker for forretningskorrespondanse m.m.

Artikkelen er skrevet med støtte av Husbanken, Region vest.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *