Hva

Solgården barnehjem var i drift i perioden 1908-89 og var eid og drevet av Frelsesarmeen. Solgården var opprinnelig et barneherberge og beregnet på kortvarige opphold. Det gikk også under tilnavnet «Slummen». Opprinnelig var institusjonen lokalisert i tre forskjellige trehus i Skottegaten 14, 16 og 18. Disse husene ble revet i 1930 og et nytt hus ble reist i 1932. Den nye bygningen i Skottegaten 16 var en bygård på fem etasjer og barnehjemmet disponerte de tre nederste etasjene.

Barnehjemmet var beregnet for 50 barn, og var den største barnehjemsinstitusjonen i Bergen. På 1950-tallet bodde det ca. 45 barn her fordelt på tre avdelinger: en for små barn, en for mellomstore barn og en for skolebarn. I løpet av 1960-årene ble barnetallet redusert.

Barnehjemmet hadde et feriested i Arna, kalt «Veslebakken», som ble benyttet om somrene.

I 1977 ble det etablert en egen barnehageavdeling i samme bygning, men adskilt fra barnehjemmet. I 1985 vedtok Hordaland fylkeskommune å nedlegge institusjonen på grunn av utidsmessige bygningsforhold. Breimyra Barnehjem, som ble åpnet av Hordaland fylkeskommune i 1989, er en selvstendig fortsettelse av Solgården.

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkiv etter Solgården barnehjem.

Hordaland fylkesarkiv oppbevarer noe materiale fra 1970-80-tallet. Eldre arkivmateriale skal finnes ved Frelsesarmeens sosialtjeneste i Oslo. Inspeksjonsrapporter m.v. finnes i arkivet etter Sosialdepartementets 1.sosialkontor ved Riksarkivet.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Litteraturhenvisning


Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *