Hva

Solgården barnehjem var i drift i perioden 1908-89 og var eid og drevet av Frelsesarmeen. Solgården var opprinnelig et barneherberge og beregnet på kortvarige opphold. Det gikk også under tilnavnet «Slummen». Opprinnelig var institusjonen lokalisert i tre forskjellige trehus i Skottegaten 14, 16 og 18. Disse husene ble revet i 1930 og et nytt ble reist i 1932. Den nye bygningen i Skottegaten 16 var en bygård på fem etasjer og barnehjemmet disponerte de tre nederste etasjene.

Barnehjemmet var beregnet for 50 barn, og var den største barnehjemsinstitusjonen i Bergen. På 1950-tallet bodde det ca. 45 barn her fordelt på tre avdelinger: en for små barn, en for mellomstore barn og en for skolebarn. I løpet av 1960-årene ble barnetallet redusert.

Barnehjemmet hadde et feriested i Arna, kalt «Veslebakken», som ble benyttet om somrene.

I 1977 ble det etablert en egen barnehageavdeling i samme bygning, men adskilt fra barnehjemmet. I 1985 vedtok Hordaland fylkeskommune å nedlegge institusjonen på grunn av utidsmessige bygningsforhold. Breimyra Barnehjem, som ble åpnet av Hordaland fylkeskommune i 1989, er en selvstendig fortsettelse av Solgården.

Hvor

Bergen byarkiv har ikke mottatt arkiv etter Solgården barnehjem.

Fylkesarkivet i Vestland oppbevarer noe materiale fra 1970-80-tallet. Eldre arkivmateriale skal finnes ved Frelsesarmeens sosialtjeneste i Oslo. Inspeksjonsrapporter m.v. finnes i arkivet etter Sosialdepartementets 1.sosialkontor ved Riksarkivet.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. Se Barnehjem.

Litteraturhenvisning

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *