Hva

Dr. Martens sykehus i Hatleveien, 1963. Ukjent fotograf.
Dr. Martens sykehus i Hatleveien, 1963. Ukjent fotograf.

Dr. Martens sykehus er en avdeling for psykiatriske pasienter ved Sandviken sykehus.

Opprinnelig ble sykehuset grunnlagt i 1865 av brigadelege Daniel G. Martens (1817-1898) som privatasyl for sinnslidende under navnet Møllendal asyl. Institusjonen skiftet navn i 1956 til Dr. Martens sykehus. Den 1. januar 1962 ga den daværende eier Louise Grolle Olsen (1886-1979) asylet til en stiftelse (Stiftelsen Dr. Martens sykehus) knyttet til Neevengården sykehus, i dag Sandviken sykehus.

I 1963 flyttet institusjonen til sin nåværende adresse i Hatleveien 7d, en tomt på Neevengårdens grunn skjenket av Bergen kommune. De syke kunne flytte inn i et helt nytt bygg tegnet av arkitektene Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal-Lunde. Sykehuset var funksjonelt forbundet med Neevengården sykehus, men hadde sin egen administrasjon. Overlegen ved Neevengården skulle være fast tilsynslege ved Dr. Martens. Pasientene ble overført fra Sandviken sykehus og fra Sentralhjemmet Floen.

Frem til 1985 var altså Dr. Martens sykehus en frittstående økonomisk og administrativ institusjon. Men det var en faglig nær relasjon med Sandviken sykehus. I 1985 ble sykehuset kjøpt av Hordaland fylkeskommune og integrert i Sandviken sykehus som avdeling IV. Staten overtok eierskapet i 2002.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer deler av arkivet etter Dr. Martens sykehus (A-1889). I tillegg finnes arkivet etter institusjonens kontrollkommisjon (A-3887).

Opplysninger om sinnslidende kan ellers finnes i arkivet etter sunnhetsvesenene/helserådene (A-2268, A-2271, A-2314, A-2617 og A-2903). Se artikkelen Sinnssykeasyler for mer informasjon.

Vedtak og utredninger i forbindelse med bygging av institusjonen o.a. finnes i kommuneforhandlingene. Likeså finnes informasjon om ulike byggeprosjekter i tilknytning til sykehuset i arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967).

Hvilke opplysninger

Dr. Martens sykehus sitt arkiv som oppbevares på Bergen Byarkiv er fra tiden 1922 til 1984. Arkivet inneholder vanlige administrative arkivserier som møtebøker, korrespondanse, personal- og regnskapsserier. En del av pasientene kom fra hele fylket. Det medførte korrespondanse og regnskapsførsel med hjemstavnskommunene, noe som gjenspeiles her. Imidlertid mangler viktige serier som kopibøker, postjournaler og serier vedr. eiendomsforvaltning.

Ellers finnes arkivmateriale i tilknytning til pasientene og pasientbehandling. Pasientprotokollene inneholder fortløpende innførsler av innkomne pasienter med løpenummer i tiden 1943 til 1976 (Fa-serien). Materialet gir informasjon om personalia, levevei, diagnose, tidspunkt for innleggelse/utskriving, rekvirent m.m. Pasientjournalene fra 1970 til 1976 inneholder epikriser, legehenvisninger, legeerklæringer, søknader om innleggelse, ulike prøver og tester, sykemeldinger, diverse skriv m.m. (Fb-serien).

Dagjournalene gir informasjon om daglige hendelser vedr. pasientene, de ansatte og driften av asylet fra 1959 til 1967 (Ja-serien). Rapportbøkene for nattevakten i tiden 1963 til 1969 opplyser om hvem som var nattevakt gjeldende natt, hvilke pasienter som evt. var urolige samt andre anmerkninger (Jb-serien).

Liggedagbøkene/beleggsbøkene fra 1954 til 1966 inneholder månedsvise oversikter over antall liggedager ved asylet (Jc-seriene). Videre gir de oversikt over antall inn- og utskrevne og/eller døde pasienter. I tillegg finnes regnskap vedr. pasienter. Dette er kvartalsvise oversikter fra 1922 til 1965 over innbetalte kurpenger for den enkelte pasient, ordnet etter pasientens løpenummer og etter hjemstedsfylke (Rca-serien).

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Pasientarkivene inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Ved benyttelse av ikke-klausulert personsensitivt materiale, kan en måtte signere en diskresjonserklæring.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Innsyn og tilgang til pasientarkiver er regulert av personopplysningsloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og helseregisterloven.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

På grunn av at pasientarkivene inneholder sensitive personopplysninger skal innsynskrav rettes til Dokumentasjonsavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus. Når det gjelder klausulert materiale, se Innsyn.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Hordaland fylkesarkiv oppbevarer arkivmateriale etter Dr. Martens. Se ellers artikkelen Sinnssykeasyler.

Lister og referanser

 • BBA A-1889 Dr. Martens sykehus
 • BBA A-3887 Kontrollkommisjonen for Dr. Martens sykehus
 • BBA A-2268 Fana kommune. Helserådet
 • BBA A-2271 Laksevåg kommune. Helserådet
 • BBA A-2314 Åsane kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2617 Bergen kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-2903 Årstad kommune. Sunnhetsvesen
 • BBA A-0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *