Hva

Første side i bind 1 i Bergensbeskrivelsen
Første side i bind 1 i Bergensbeskrivelsen

Hilbrant Meyers Bergensbeskrivelse, eller Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Norske Handel-Stad, er en bybeskrivelse forfattet i 1764.

Hilbrant Meyer (1722-1785) var borgermester i Bergen. Før den tid virket han som kjøpmann, han tok borgerskap 5. august 1745. I 1751 ble Meyer viserådmann, og fra 19. august 1763 og frem til sin død var han borgermester.

Meyer var preget av opplysningstidens tanker, med tro på framskrittet og fornuften, og på menneskets evner. Han hadde interesse for handel og økonomi, for sosiale forhold og for nyttige tiltak for byen. Til å utbre sine tanker, utga han bladet «Den bergenske Borger-Ven» i årene 1764 og 1765.

I tillegg var Meyer historisk interessert, og skrev flere verker om lokalhistoriske emner, blant annet om Slaget på Vågen i 1665. Ved sin død etterlot han seg en samling håndskrevne opptegnelser og avskrifter til Bergens historie, i alt 10 bind. Samlingen ble i 1786 innkjøpt for 300 rdr. ved bidrag av 42 bergenske borgere «til en bestandig eiendom for Bergens bye». Blant disse finnes altså hans Bergensbeskrivelse av 1764. Bergen Byarkiv oppbevarer disse originalmanuskriptene, se Lister og referanser nedenfor. (Senere mottok samlingene flere gaver, bl.a. Bergens rådstueprotokoll 1592-1593, Absalon Pederssøn Beyers dagbok o.a.)

Hvor

Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768
Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768

Hilbrant Meyers Bergensbeskrivelse finnes i arkivet etter De eligerede menn (A-0527: Ia 1 og 2).

Første bindet av Bergensbeskrivelsen ble trykt og utgitt av Bergens historiske forening i 1904. Skolebestyrer B. E. Bendixen ga samtidig ut et medfølgende bind; «Tilæg og Rettelser».

Hvilke opplysninger

Byprospekt over Bergen. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768
Byprospekt over Bergen. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768

I sin Bergensbeskrivelse tar Meyer for seg tema som byens grunnleggelse og navn, bygrensen og jurisdiksjon, folketall og inndeling i kirkesogn og kvarterer. Dernest omhandler Bergensbeskrivelsen Vågen og havnen for øvrig, samt havnevesenet. Og videre, ulike offentlige steder og gater, Bergenhus, Fredriksberg og andre festningsverker og forsvar av byen.

Så beskrives Stadsporten, byens kirker og kirkegårder, klostre, samt Tollboden, Rådhuset, Erkebispegården, Katedralskolen og byens øvrige Skole. Sosiale institusjoner er også med i beskrivelsen; fattigvesenet, Barne-, Tugt og Manufakturhuset, fattighus og stiftelser, St.Jørgens hospital m.fl. Til slutt gis en oversikt over gavebrev og testamenter gitt til de fattige.

Manuskriptet er rikt illustrert med 22 illustrasjoner av stadsbyggmester Johann Joachim Reichborn. Tegningene, som er fra 1768, viser fremtredende bygninger tegnet i projeksjon og to perspektiviske byprospekter. Se Lister og referanser nedenfor.

Bind 2 omhandler først og fremst Bergen bys privilegier fra middelalderen og fremover. Ellers finnes en del kapitler om hanseatenes kontorer på Bryggen. Se Lister og referanser nedenfor.

Klausulering og tilgang

Mariakirken. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768
Mariakirken. Tegnet av J.J. Reichborn i 1768

Originalmanuskriptet til Bergensbeskrivelsen er tilgjengelig i digitalisert utgave. Ved spesielle behov er selve boken tilgjengelig for bruk på vår lesesal.

Litteraturhenvisning

 • Bendixen, B. E.: Tillæg og Rettelser til Hildebrand Meyers Bergens Beskrivelse. Bergen 1905
 • Brøgger, A. W. og Jansen, Einar (red.): Norsk biografisk leksikon., bd. IX. Oslo 1940
 • Meyer, H.: Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Handel-Stad Bergen 1764. Utgitt av Bergens historiske forening ved B. E. Bendixen. Bergen 1904

Digitalisert

Opplysninger hos andre

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen oppbevarer også enkelte manuskripter etter Hilbrant Meyer.

Lister og referanser

BBA A-0527 De eligerede menn:

 • Ia 1 «Samling til den berømmelige og navnkundige norske Handel Stad Bergens Beskrivelse» bd. I, 1764
 • Ia 2 «Samling til den berømmelige og navnkundige norske Handel Stad Bergens Beskrivelse», bd. II, 1764
 • Ia 3 Meyers avskrift av Edvard Edvardsens Bergens Beskrivelse, 1674, avskrift datert 30.08.1774
 • Ia 4 Meyers avskrift av Claus Fastings «En historisk Beskrivelse om Bergen udi Norge hvorudi handles om dens Oprindelse og Situation etc.», ca. 1767
 • Ia 5 «Forsøg paa Samlinger til den Bergenske Kirke-Historie» av H. Meyer, 1764
 • Ia 6 «Den gamle norske Christne-Rett, fordum skreven av ErckeBispen i Trundheim fra Ao 1270, udsæt paa Dansk af Mester Hans Gaaes, siden Evangelisk Bisp udi Trundheim.», ca. 1760
 • Ia 7 Meyers samlinger av adskillige gamle og nyere Anordninger m.v. henhørende til Bergen, 1754
 • Ia 8 «Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665», 1774
 • Ia 9 En samling rescripter, instrukser, privilegier etc. vedkommende Bergen, fra 16-1700-tallet, 1790. Med register foran av J.D. Stalbohm. Registeret er ikke fullstendig.
 • Ia 10 En samling rescripter, instrukser, privilegier etc. vedkommende Bergen, fra 15-, 16- og 1700-tallet, 1797. Med register foran av Andr. Wesenberg. Registeret er ikke fullstendig.
 • Ib 1 Register til Hilbrant Meyers samling Ia:9, 1790
 • Id 1 Hilbrant Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna. Manuskriptet var en gave til formannskapet fra Lyder Sagens arvinger, 1784

Tegningene av J. J. Reichborn:

1.       Pag.  12   Byprospekt over Bergen; Vågen, Bryggen og Fjellsiden

2.       Pag. 143  Prospekt over Bergenhus festning, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet

3.       Pag. 167  Domkirken, søndre side

4.       Pag. 211  Korskirken, søndre side

5.       Pag. 241  Nykirken, vestre side

6.       Pag. 271  Mariakirken

7.       Pag. 297  St. Michalis kirke, søndre side

8.       Pag. 353  Tollboden, østre side

9.       Pag. 359a Rådhuset, østre side

10.   Pag. 375  Bispegården, søndre side

11.   Pag. 387  Latinskolen

12.   Pag. 413  Seminarium Fredericianum, vestre side

13.   Pag. 431  Christi Krybbe

14.   Pag. 441  Nykirken sogns fattige børns skole

15.   Pag. 459  Barne-, Tugt og Manufakturhuset

16.   Pag. 513  De sjøfarendes fattighus, østre side

17.   Pag. 557  St. Jørgens hospital og kirke, østre side

18.   Pag. 607  Enkefattighuset

19.   Pag. 625  Stranges fattighus

20.   Pag. 633  St. Catharinas fattighus

21.   Pag. 641  Lasarettet

22.   Pag. 692  Sander Kaas stiftelse

Hilbrant Meyers Bergensbeskrivelse bind 1 er trykt. Bind 2 finner du digitalt tilgjengelig og transkribert på vår nettside. Innhold bd. 2:

 • Pag. 1. 1 Kapittel I. Om Bergen bys privilegier utgitt av Norges Konger og det før foreningen mellom Danmark og Norge
 • Pag. 25. Kapittel II. Om Bergen bys privilegier utgitt etter foreningen mellom Danmark og Norge, inntil den Oldenborgske Stammes regjernings begynnelse
 • Pag. 45. Kapittel III Om Bergen bys privilegier og det som dertil kan henføres kongene av den Oldenborgske Stamme inntil enevoldsregjeringen i året 1660 blev innført
 • Pag. 73. Kapittel IV Om Bergen bys privilegier og det som dertil kan henføres, utgitt av regjerende enevoldskonger
 • Pag. 89. Kapittel V Forberedelse om hansastedene og deres antall, innretninger, handelskontorer og videre som henhører til en foreløpig historisk etterretning
 • Pag. 101. Kapittel VI Om Stæders handel på Norge fra begynnelsen av hansakontorets innrettelse i Bergen samt de dem meddelte privilegier av kongene i Norge og det før de av handelsstedene fikk tillatelse å oppholde seg i Bergen
 • Pag. 121. Kapittel VII Hansastedenes forhold og de dem meddelte privilegier fra året 1380 til 1445
 • Pag. 131. Kapittel VIII Om hansastedenes forhold og de dem med delte privilegier fra året 1445 til året 1513
 • Pag. 143 Kapittel IX Om hansastedenes forhold og de dem med delte privilegier fra året 1513 til året 1536
 • Pag. 153 Kapittel X Om hansastedenes forhold og de dem med delte privilegier fra året 1536 til 1571, hvilket unnfaller i den berømmelige lensherre Walkendorfs tid
 • Pag. 169. Kapittel XI Om hansastedenes forhold og privilegier fra året 1578 til 1648
 • Pag. 185. Kapittel XII Om hansastedenes forhold og deres privilegier i kong Frederik 3.s tid
 • Pag. 221. Kapittel XIII Om hansastedenes forhold og deres privilegier i kong Christian 5.s tid
 • Pag. 237. Kapittel XIV Om hansastedenes forhold og deres privilegier i kong Frederik 4.s regjeringstid
 • Pag. 241. Kapittel XV Hansastedenes forhold og deres privilegier i kong Christian 6.s tid
 • Pag. 253. Kapittel XVI Hansastedenes forhold og deres privilegier i kong Frederik 5.s tid
 • Pag. 261. Kapittel XVII Korte etterretninger om øvrighet og andre betjenter ved hansastedenes kontorer i Bergen, deres forretninger og plikter så vel i det alminnelige og hele som i det besynderlige og enkle
 • Pag. 265. Kapittel XVIII Beskrivelse over kontorets bygninger og innretninger, tillikemed de derved holdende handelstoll
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *