Hva

Bærum skolehjem er et av flere navn på institusjonen. Alternative navn er Det søndenfjeldske mildere skolehjem for forsømte piger, Bærum offentlige skole og Bjerketun.

Det søndenfjeldske mildere skolehjem for forsømte piger ble opprettet i 1900. Skolehjemmet var frem til april 1902 lokalisert til gården Vegger i Tomter (Østfold), hvoretter det ble flyttet midlertidig til Valstadbråten i Skedsmo. Våren 1904 overtok skolehjemmet bygningene etter tidligere Asker seminar i Sandvika, Bærum. En særavdeling for vanskeligstilte barn åpnet i 1919, og en egen barneavdeling i 1929. Elevene var således fordelt på tre hjem/avdelinger. I 1953 var dette barneavdelingene Bjerkely, hovedavdelingen Bjerketun og særavdelingen Granum.

Skolehjemmets offisielle navn ble etter flyttingen til Bærum endret til Bærum skolehjem. Fra årene like etter okkupasjonen og frem til 1. januar 1954 bar skolen navnet Bærum offentlige skole. I forbindelse med at skolen 1. juli 1953 var underlagt Sosialdepartementet som verneskole for barn og unge med tilpasningsvansker, skiftet den navn til Bjerketun offentlige skole.

Tidligere sorterte skolen under Kirke- og undervisningsdepartementet (direktoratet for skolehjem/ spesialskoler). Fra 1953 hadde Bjerketun felles styre med en annen verneskole: Foldin offentlige verneskole.

Bjerketun offentlige skole ble nedlagt i 1962, men gjenåpnet i 1964 (på grunnlag av lov om psykisk helsevern av 28. april 1961), under navnet Bjerketun skole, et åpent og frivillig behandlingshjem. Skolen ble fylkeskommunal i 1978 (Kilde: Statsarkivet i Oslo).

Hvor

Bergen Byarkiv har ikke mottatt arkiv etter Bærum skolehjem. Ved Statsarkivet i Oslo er der arkivmateriale for perioden 1900-1962.

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern. 

Litteraturhenvisning

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *