Hva

Elever fra Tveiterås skole på tur. Fotograf og dato ukjent. Fra arkivet til Tveiterås skole
Elever fra Tveiterås skole på tur. Fotograf og dato ukjent. Fra arkivet til Tveiterås skole

Tveiterås skole ligger i Fana bydel. Adressen er Haakon Sæthresvei 42 på Paradis. Skolen åpnet høsten 1964 som Fana spesialskole, i en ombygget tyskerbrakke på Øvsttun. Plasseringen var en midlertidig løsning. Først i 1970 fikk skole en ny tomt på Tveiterås og i 1973 stod den nye skolen ferdig. Arkitektene for skolen er Helge Borgen, Bertram D. Brochmann og Svein Hatløy fra arkitektgruppen CUBUS. Med ny tomt og nytt bygg fikk skolen også et nytt navn; Tveiterås skole.

Staten stod for byggingen og driften av skole fram til 1977, da overtok Bergen kommune ansvaret.

Tveiterås skole er en spesialskole for barn og unge med psykisk utviklingshemming og/eller med store lærevansker. Flere av elevene er rullestolbrukere med store bevegelseshemninger. Skolen har i dag (2008) 40 elever fra første til tiende klasse.

Hvor

På leirskole i Hålandsdalen, isfiske, i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.
På leirskole i Hålandsdalen, isfiske, i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.

Arkivet etter Tveiterås skole er delvis oppbevart ved Bergen Byarkiv og delvis på Statsarkivet i Bergen.

Det kan også være opplysninger om skolen i arkivene etter kommunale avdelinger med ansvar for skolene. Se Lister og referanser nedenfor.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene etter 1972.

Hvilke opplysninger

På leirskole i Hålandsdalen i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.
På leirskole i Hålandsdalen i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.

Arkivet etter Tveiterås skole ved Bergen Byarkiv (A-3833) inneholder forskjellig informasjon om elevene og lærerne ved skolen. Videre inneholder arkivet skolens administrative saker.

Informasjon om elevene kan en finne i klassedagbøker og elevmapper. Elevmapper finnes for alle elevene ved skolen.

Opplysninger om skolens ansatte kan en finne i personalmappene.

På leirskole i Hålandsdalen i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.
På leirskole i Hålandsdalen i februar 1975. Ukjent fotograf. Fra arkivet til Tveiterås skole.

Informasjon om skolens administrative oppgaver finner en først og fremst i saksarkivet. Det inneholder skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Arkivet har også møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg, som lærerrådet, personalmøter, fagutvalget og ansvarsgruppemøter.

Ellers inneholder arkivet regnskapsmateriale og annet.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikkelen skole.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker) etter offentlig regelverk i følge forvaltningsloven.
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Skolens nettside.

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen oppbevarer det meste av materialet fra den tiden skolen het Fana spesialskole, men har også nyere materiale. De har bl.a. elevmapper fra 1964 til 1992. Arkivet etter 2000 oppbevares på skolen.

Lister og referanser

Det finnes opplysninger om Tveiterås skole i disse arkivene:

 • BBA     A-3833 Tveiterås skole
 • BBA     A-1178 Bergen Kommune. Fritidsseksjonen
 • BBA     A-3439 Bergen Kommune. Fana bydel.
 • BBA     A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA     A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA     A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • BBA     A-3369 Bergen kommune. Rådmannen. Administrasjons- og personalavdelingen
 • BBA     A-3909 Bergen Kommune. Brannvesenet.

Andre arkiver hvor det kan finnes opplysninger om Tveiterås skole:

 • BBA    A-0023 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA    A-1368 Bergen kommune. Skolestyret 1972-
 • BBA    A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *