Hva

Forsiden fra en pasientjournal fra arkivet etter Welanderhjemmet. Journalen er sladdet.
Forsiden fra en pasientjournal fra arkivet etter Welanderhjemmet. Journalen er sladdet.

Welanderhjemmet ble opprettet av Bergen kommune i 1919 som et forpleiningshjem for syfilitiske barn. Det var da blitt etablert lignende hjem flere andre steder i landet, bl.a. i Kristiania. Hjemmene hadde navn etter den svenske legen og filantropen Edvard Vilhelm Welander (1846-1917) som stod bak opprettelsen av flere slike hjem i Skandinavia. Opphold ved mindre pleiehjem ble ansett som både bedre og billigere enn ordinære sykehusopphold.

Welanderhjemmet flyttet inn i hovedbygningen på Elsero, i dag en del av Gamle Bergen Museum. Bygningen var til da blitt brukt som koloni for barn fra tuberkuløse hjem, drevet av «Maiblomsten», men disse ble nå flyttet over til det nye barnehjemmet i Nyhavnsvingen 5: Jacob R. Olsens Barnehjem. Welanderhjemmet kunne ta i mot opp til 20 barn, fra spedbarn til barn i skolealder. En del av spedbarna ble direkte overført fra Kvinneklinikken etter fødselen.

Welanderhjemmet ble administrert av stadsfysikus. Legetilsynet ble utført av en kvinnelig lege som også behandlet kvinnelige pasienter med veneriske sykdommer. Ellers besto betjeningen av to sykepleiere og nødvendige tjenere. Welanderhjemmet ble nedlagt i 1939. Hjemmet hadde da tatt i mot 110 barn. En del av barna bodde på Welanderhjemmet i flere år.

Hvor

Arkivet etter Bergen Sunnhetsvesen (A-2617) inneholder noe arkivmateriale etter Welanderhjemmet, bl.a. beleggsprotokoller, sykejournaler, inventarprotokoller og regnskapsbøker.

I de kommunale arkivene vil det også kunne finnes opplysninger om f.eks. bygningsforhold, drift og tilsyn. I byggesaksmappen for Elsero i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) finnes bygningstegninger, søknader om forandringsarbeider m.v.

De trykte kommuneforhandlingene for Bergen inneholder bystyresaken om opprettelsen av Welanderhjemmet m.v.

Hvilke opplysninger

I beleggsprotokollen for Welanderhjemmet finnes opplysninger om barnas navn, fødselsdato, fødested, datoer for inn- og utskrivning og hvor de ble sendt etter utskrivelsen.

Sykejournalene fra Haukeland sykehus inneholder i tillegg opplysninger om morens navn, fødested og fødselsdato, prøveresultater for barna, diagnose og helbredelse ved utskrivning, opplysninger om barnets utvikling m.v. I en del tilfeller finnes det separate journaler på mor og barn. De fleste barnejournalene inneholder et fotografi av barna.

Klausulering og tilgang

Arkivet inneholder pasientopplysninger og er klausulert. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om innsyn skal være skriftlige.

Lister og referanser

  • BBA A-2617 Bergen kommune, Sunnhetsvesen/Bergen helseråd
  • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *