Hva

På 1600- og 1700-tallet var det vanlig at et bilbrev dokumenterte panterett i et skip som var under bygging. Bilbrevet ble utstedt til en person som hadde bidratt

Bilbrevrekvisisjon fra Bredal og Brunchorst, som drev Georgernes skipsverft, datert 11. februar 1834.
Bilbrevrekvisisjon fra Bredal og Brunchorst, som drev Georgernes skipsverft, datert 11. februar 1834.

med penger til byggingen av skipet. Formålet var å gi sikkerhet for investeringen.

I senere tid brukes bilbrev om en attest – skipsbyggingsattest – utstedt på tro og ære av skipsbyggmesteren. Bilbrevene vi har oppbevart ved byarkivet er slike skipsbyggingsattester.

Fra 1860 ble bilbrev utstedt av magistrat eller sorenskriver. Fra 1901 hadde notarius publikus denne oppgaven.

Hvor

Bilbrevene som er oppbevart ved Bergen Byarkiv finnes i Magistratens arkiv (A-0651, serie Hc: 1-46). Materialet dekker tidsrommet 1749-1902. I en av sertifikatprotokollene i Magistratens arkiv (A-0651, Hb: 6) er det en liste over bilbrev for perioden 1838-1903. Vi vet ikke om listen er komplett. Listen er scannet og kan lastes ned her (21 mb). I rådstueprotokollene (A-0651, serie Ac: 1-8) kan man finne innførsler knyttet til utstedelse av bilbrev.

Hvilke opplysninger

Skipsbyggingsattestene forteller hvem som har bygget skipet, for hvem sin regning det skjedde, skipets dimensjon, drektighet m.m.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov om sjøfarten 24/3 – 1860
 • Lov 4/5 – 1901

Opplysninger om eldre lovregler og praksis skal finnes i skriv fra Justisdepartementet 27/9 – 1848 (jfr. skriv 19/8 – 1874).

Litteraturhenvisning

 • Kiil, Alf: Arkivkunnskap. Statsarkiva. Universitetsforlaget 1969 (s.113, 134).

Opplysninger hos andre

Arkivene etter sorenskriver/notarius publikus finnes på Statsarkivene.

Lister og referanser

 • BBA A-0651 Bergen Magistrat, Hc 1-46
 • BBA A-0651 Bergen Magistrat, Hb 6
 • BBA A-0651 Bergen Magistrat, Ac 1-8
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *