Hva

Besøkstall for Fanahallen kino våren 1957. Rotløs Ungdom slo godt an.

Det hurtig voksende Fana herred var på 1930-tallet fortsatt uten egen kino. Behovet ble møtt da herredsstyret 22. november 1934 ga Henrik Negaard tillatelse til å drive kinematograf på Minde. Negaard fikk kjøpe herredets tomt ved Storetveitveien, br. nr. 193 av gr. nr. 13 og Fanahallen kino ble åpnet 30. november 1935. Salen hadde 600 sitteplasser og ble bygget bare noen meter fra kommunegrensen til Bergen. Fanahallen kino hadde følgelig stor publikumstilstrømning både fra Bergen og Fana, og i 1952 var besøkstallet på nesten 300.000.

Etter krigen dukket spørsmålet om privat kontra kommunal kinodrift opp i Fana. I Bergen var kinodriften blitt kommunal alt i 1920, og Bergen Kommune tilbød seg også å ta over driften av Fanahallen. Fana herred avslo dette og vedtok 13. juni 1946 selv å overta den lukrative driften av Fanahallen kino. Fana kommunale kino ble opprettet og drev Fanahallen fra 1. oktober 1946 til kommunesammenslåingen 1.januar 1972.

Etter kommunesammenslåingen fortsatte driften av Fanahallen kino i regi av Bergen Kommune, nå hovedsakelig som reprisekino, men i fjernsynets tidsalder var besøkstallene sterkt synkende. I 1984 hadde de sunket til 43.000. Kinoen var blitt et underskuddsprosjekt og ble nedlagt, med siste forestilling 16.juni 1985.

Hvor

Informasjon finnes i arkivet etter Fana kommunale kino (A-0031) som drev Fanahallen kino fra 1946 – 1971. For perioden 1972 – 1985 vil opplysninger finnes i arkivet etter Bergen Kommunale Kinematografer (A-1161).

Hvilke opplysninger

Denne mannen ble forarget over framsyningen av Et forargelsens hus i Fanahallen 12.9.1950. Han fikk to nye billetter og en beklagelse.

Arkivmaterialet inneholder, som vanlig for kommunale etater, korrespondanse, saksarkiv, regnskapsmateriale, årsregnskaper/-beretninger og personalsaker. Av materiale relatert til kinodrift finnes bl.a. tegninger og bruksanvisninger til det tekniske utstyr, utklippsbøker med filmanmeldelser fra aviser, et par filmplakater, og filmprotokoller. Kinoen sendte hvert kvartal lister til Kommunale Kinematografers Landsforbund med oversikt over alle viste filmer med publikumstall og billettinntekter. Dette materialet finnes komplett fram til 1959. I saksarkivet finnes også bl.a. informasjon om bygdekino i andre deler av Fana herred, og visning av reklamefilmer.

Klausulering og tilgang

Med unntak av de deler av arkivene som omhandler de ansatte er arkivene fritt tilgjengelig for offentligheten.

Problemer

Arkivet etter Fana kommunale kino er stort sett komplett for den første perioden, men noe mangelfullt fra 1960 og utover.

Litteraturhenvisning

  • Knudsen, Svein Åge: «Fanahallen kinematograf – last picture show» i Byarken nr. 2/3 1992

Lister og referanser

  • BBA A-0031 Fanahallen kino
  • BBA A.1161 Bergen Kommunale Kinematografer
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *