Hva

Sunnmøre barneheim ble grunnlagt av Sunnmøre Indremisjon i 1908. Den gang lå barnehjemmet ved gården Indrehovden i Hovdebygda (Ørsta kommune). Beboerne var barn mellom 2 og 8 år som var foreldreløse, født utenfor ekteskap eller kom fra hjem som ikke hadde mulighet for å ta seg av dem. Barna kunne bo der til de var konfirmert.

I 1980 tok Møre og Romsdal Fylkeskommune over driften – og i 1991 ble institusjonen omgjort til hjem for personer mellom 12 og 18 år. I 2002 flyttet ungdomshjemmet inn i lokalene til Hjelpepleieskolen i Volda. Staten, ved Bufetat, tok over styringen av institusjonen i 2004.

I dag heter institusjonen Sunnmørsheimen akutt- og ungdomsinstitusjon.

Hvor

Arkivdokumentasjon fra Sunnmøre barneheim befinner seg delvis ved Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal og delvis ved Sunnmøre Indremisjons kontor i Ålesund.

Ved Arkivsenteret i Trondheim (Statsarkivet) finnes to protokoller, bl.a. med lister over og opplysninger om barn fra 1951 til 1955. (Inngår i  Sunnmøre politikammers arkiv. Ligger som vedlegg i straffesak 162F/1955 nr. 74, boks 11.155 Forbrytelsessaker.)

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *