Hva

Sunnmøre barneheim ble grunnlagt av Sunnmøre Indremisjon i 1908. Den gang lå barnehjemmet ved gården Indrehovden i Hovdebygda (Ørsta kommune). Beboerne var barn mellom 2 og 8 år som var foreldreløse, født utenfor ekteskap eller kom fra hjem som ikke hadde mulighet for å ta seg av dem. Barna kunne bo der til de var konfirmert.

I 1980 tok Møre og Romsdal Fylkeskommune over driften – og i 1991 ble institusjonen omgjort til hjem for personer mellom 12 og 18 år. I 2002 flyttet ungdomshjemmet inn i lokalene til Hjelpepleieskolen i Volda. Staten, ved Bufetat, tok over styringen av institusjonen i 2004.

I dag heter institusjonen Sunnmørsheimen akutt- og ungdomsinstitusjon.

Hvor

Arkivdokumentasjon fra Sunnmøre barneheim befinner seg delvis ved Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal og delvis ved Sunnmøre Indremisjons kontor i Ålesund.

Ved Arkivsenteret i Trondheim (Statsarkivet) finnes to protokoller, bl.a. med lister over og opplysninger om barn fra 1951 til 1955. (Inngår i  Sunnmøre politikammers arkiv. Ligger som vedlegg i straffesak 162F/1955 nr. 74, boks 11.155 Forbrytelsessaker.)

Barnevernet i Bergen sendte barn til denne institusjonen. I de kommunale arkivene kan det derfor finnes opplysninger om vedtak om plassering av barn i arkivene etter barnevernsnemnder og sosialkontorer. En del av disse arkivene er overført til Bergen Byarkiv. Se Barnevern.


Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *