Hva

Skårungen barnehage sitt emblem. Fra arkivet etter barnehagen.

Skårungen er en kommunal barnehage for ansatte i forsvaret og ligger inne på det militære området på marinebasen Haakonsvern. Den har fire avdelinger med plass til i alt 58 barn. Krabben og Sjøstjernen er navnet på avdelingene for barn i alderen 0-3 år, mens Delfinen og Pingvinen er for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har vært i drift siden 1989 og var tidligere eid av Forsvaret, men også da drevet av Bergen kommune som fikk sine utgifter til drift refundert inkludert ½ merkantil stilling på barnehagekontoret.

Skårungen kan sies å være litt annerledes enn andre barnehager på grunn av foreldrenes spesielle arbeidssituasjon, og det har vært mye fokus på dette hos personalet. Blant annet har man samarbeidet med Senter for krisepsykologi i å arrangere kurs for foreldre og personale, for å bedre kunne håndtere at mange av barna sliter med reaksjoner på flytting eller at en av foreldrene er mye vekke fra hjemmet. Barnehagens spesielle betingelser ble særlig satt på spissen under Golfkrigen i 1990-1991 da flere av barna hadde fedre som på en eller annen måte var involvert i det som skjedde i den regionen. Barnehagen ble da en møteplass for de mødrene som følte seg engstelige og alene i den situasjonen som var oppstått, og det ble også opprettet kontakt med en psykolog som gav råd om hvordan man skulle forholde seg til barna og deres behov.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Skårungen barnehage, A-4217.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1989-2006.

Barnemapper utgjør den største delen av det avleverte materialet. Disse inneholder hovedsakelig søknader og svar på søknader om barnehageplass, oppsigelser av barnehageplass. Spesielt for arkivet etter Skårungen er at her er også bekreftelser på sjøtjeneste som er en forutsetning for tildeling av plass.

Ellers består arkivet av møtebøker, informasjonshefter, årsplaner, personalmapper, noe regnskapsmateriale samt foto tatt både i barnehagen og på turer barnehagen har vært på. Særlig kan det også nevnes et relativt omfattende statistikkmateriale fra en brukerundersøkelse gjennomført i 1999.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4217 Skårungen barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *