Hva

Brannformann Asbjørn Follnes og avdelingsingeniør Asbjørn Arnesen ved den nye brannvarslingssentralen ved Sandviken stasjon, 1981. Foto: Trygve Hillestad, Bergens Arbeiderblad
Brannformann Asbjørn Follnes og avdelingsingeniør Asbjørn Arnesen ved den nye brannvarslingssentralen ved Sandviken stasjon, 1981. Foto: Trygve Hillestad, Bergens Arbeiderblad

Interkommunal brannvarslingssentral i Hordaland var et samarbeid mellom ulike kommuner i Hordaland.

Det startet allerede i 1973, da kommunene Austrheim, Lindås, Meland og Radøy bestemte seg for å gå sammen om å etablere en døgnbemannet vaktordning, da det å skulle etablere døgnbemannete sentraler i hver kommune var særs kostbart. Etterhvert visste det seg at dette ikke bare var enkelt. De fire kommunene tok derfor kontakt med Bergen brannvesen med forespørsel om de kunne påta seg å motta og formidle brannmeldinger for de aktuelle kommunene. Fra før hadde Bergen brannvesen påtatt seg lignende ansvar for kommunene Askøy (1959) og Os (1971).

På dette tidspunktet var Bergen brannvesen i en overgangsfase. Den store kommunesammenslåingen mellom kommunene Arna, Fana, Laksevåg, Åsane og Bergen hadde nettopp funnet sted (1972), og de var i gang med omleggingen av varslingsanleggene for disse kommunene. Dette gjorde at Bergen brannvesen så det som umulig å si ja til denne henvendelsen (på dette tidspunktet).

Men de var likevel villige til å delta med teknisk bistand ved opprettelse av en slik sentral.

Det ble etterhvert klart at ønsket om et samarbeid var til stede også i 11 andre kommuner i Hordaland. Dette resulterte i et orienteringsmøte på rådhuset i Bergen den 19.09.1975. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg, som  bestemte at en sentral skulle plasseres hos et yrkesbrannvesen, altså Bergen brannvesen. Argumentet var at det var viktig at den som melder brannen får de første gode rådene. En provisorisk sentral ble opprettet ved Sandviken brannstasjon.

Den offisielle åpningen av den nye brannvarslingssentralen ved Sandviken brannstasjon var 24.9.1981. Kommunene som var med på dette tidspunktet var de 16 kommunene Askøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell, Kvam, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Sund, Vaksdal og Øygarden.

Ganske snart etter kom også kommunene Fusa, Granvin, Samnanger, Voss, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes med.

Det felles telefonnummeret var 004.

Fylkesmannen foretok den offisielle opningen, men tilstede var også ordføreren i Bergen, ordførerne og brannsjefer fra samtlige kommuner, samt brannsjefen i Bergen, og representanter fra Statens branninspeksjon.

Den interkommunale brannvarslingssentralen på Sandviken brannstasjon var operativ frem til 1988. Fra 1.1.1989 var sentralen nedlagt og arbeidsoppgavene ble overflyttet til den nye sambandsvakten i Hovedbrannstasjonen, der den fikk navnet Interkommunal sambandsvakt. På dette tidspunktet var 25 kommuner tilknyttet sentralen.

Hvor

Materialet er avlevert fra Bergen brannvesen til Bergen byarkiv. Hovedmengden av materialet er å finne under A-3916, «Interkommunal brannvarslingssentral i Hordaland.» I tillegg vil en kunne finne materiale vedrørende dette emnet under A-3909, «Bergen kommune. Brannvesenet (1972 -.)»

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder mest regnskapsmateriale, men også en del skriv vedrørende saksgangen i opprettelsen av det interkommunale samarbeidet og avtaler med de ulike kommunene.

I arkivet er det også aviser fra perioden som omtaler åpningen av sentralen i Sandviken brannstasjon.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

  • Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

  • Årsberetninger A-3909, serie Xa.

Lister og referanser

  • BBA A-3916 Interkommunal Brannvarsling i Hordaland
  • BBA A-3909 Bergen kommune. Brannvesenet (1972 -)

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *