Hva

Det eldste kjente bilde av brannkorpsets musikkorps, 1910. Fotograf ukjent.

Bergen Brannkorps Musikkorps ble stiftet 15. april 1891 av branndirektør Daniel Hansen. Dette var også første øvelsesdag. Denne dagen meldte det seg 7 menn: Michal Berentsen, Lyder Gjermundstad, Lars Torvik, Olaf Lødemel, Ole Fallebø, Nils Teigland og Rongen. Instruktør var Ivar Moe (1891 – 1895). Allerede 17. mai 1892 holdt musikkorpset sin første konsert fra hovedbrannstasjonens tårn.

Korpset er landets eldste etat-korps, og har siden starten deltatt ved alle tilstelninger i Bergen brannvesen, som f.eks. 75- og 100-årsjubileene, og ved den offisielle åpningen av den nye Hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen 18. juni 2007. Korpset har også deltatt årvisst ved 17. mai prosesjonen i Bergen siden 1893.

Korpset spilte i sin spede begynnelse for Edvard Grieg, som var spesielt invitert av Ivar Moe. Grieg skal ha uttalt: «Jeg hører det er folk med gode lunger, men neste gang håper jeg de blåser noe renere.» (Se Gustav Brosings bok: «Bergen Brannvesen 1863-1963.»)

Musikkorpset utenfor hovedbrannstasjonen, 1. mai 1977. Fotograf ukjent.

Det var med musiker Fritz Muller (dirigent 1905 – 1916 og 1924 – 1932) korpset fikk sitt kunstneriske gjennombrudd. Korpset fikk nå stadig flere oppdrag, bl.a. ved idrettsstevner og større arrangement.

I 1924 ble korpset fastere organisert, der ble valgt styre og ført referat fra møtene.

Under krigen gikk korpset i «dekning» for å slippe å spille for Quislingene. Men spillingen tok seg raskt opp igjen etter krigens slutt, der en bl.a. spilte på jernbanestasjonen da brannkorpsets Tysklandsfanger vendte hjem.

I 1946 ble korpset medlemmer av Bergen krets av Norges Musikkorps Forbund.

Korpset er fremdeles aktivt den dag idag og har årlig mange oppdrag både her hjemme og i utlandet.

Hvor

Arkivet etter Bergen Brannkorps Musikkorps er avlevert Bergen Byarkiv, A-1387 Bergen Brannkorps Musikkorps. En vil også finne opplysninger om musikkorpset i andre arkiver, se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder for det meste noter (store og små notebøker/hefter og løse noteark), men også regnskapsmateriale, trykksaker og diverse skriv.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Brosing, Gustav: «Bergen brannvesen 1863 – 1963.» Bergen 1963.
 • Fossen, Anders Bjarne: » Ildens Herre – byens tjener.» Bergen 1988.

Lister og referanser

 • BBA A-1387 Bergen Brannkorps Musikkorps

Se også:

 • BBA A-3909 Bergen kommune. Bergen brannvesen (1972-)
 • BBA A-2969 Bergen kommune. FKK. 1984-90: Kulturavdelingen.
 • BBA A-3369 Bergen kommune. Rådmannen. Administrasjons- og personalavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *