Hva

Tegning av Sandalsbotn barnehage fra 1992. Fra barnehagens arkiv

Sandalsbotn barnehage, med adresse Sandalsbotn 54, er en kommunal barnehage på Nesttun noen minutters gange fra Rambjølleskogen Landskapsvernområde. Den har fem avdelinger med plass til rundt 70 barn. Det er to avdelinger, Tommeliten og Veslefrikk, for barna i alderen 0-3 år og tre avdelinger, Rødhette, Askepott samt Smørbukk, for barna i alderen 3-6 år.

Naturen i barnehagens nærområder blir mye brukt. Blant annet er det ukentlige turer til en lavvo i Rambjølleskogen for de eldste barna, mens 2-åringene får bruke terrenget nærmest rundt barnehagen. Det er også to gårder i nærheten man går turer til, og som gir mulighet for nærkontakt med høns, hester og sauer.

Høsten 2007 startet barnehagen opp Picasso-gruppen for fireåringene, der de får bruke ulike formingsmaterialer og gå på kunstutstillinger. Førskolebarna har et ekstra tilbud i barnehagen i form av «klubben» en gang i uken. Det inkluderer blant annet besøk til VilVite-senteret og til første klasse ved Kringlebotn skole.

Våren 2008 tok barnehagen i bruk kartleggingsverktøyet TRAS, det vil si tidlig registrering av språkutvikling hos barn, og som en del av Bergen kommunes satsing på språkstimulerende tiltak.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Sandalsbotn barnehage, A-4211.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1990-2006.

Det viktigste arkivmaterialet er trolig barnemappene og personalmappene. Alle barnehagebarn har sin egen mappe, disse inneholder hovedsakelig søknader om og oppsigelse av plass i barnehagen, svarslipper om man tar i mot tildelt plass og erklæringer om helsetilstanden til det aktuelle barnet.

Personalmappene inneholder blant annet meldinger til personalregisteret om nyansettelse, endring av eller overgang til ny stilling i Bergen kommune eller avslutning av arbeidsforholdet, samt attester og vitnemål, fraværslister og arbeidsavtaler.

Ellers har arkivet til Sandalsbotn en stor andel kopibøker, de innholder kopier av utsendte brev i kronologisk rekkefølge, samt møtebøker, postlister, saksarkiv, lysbilder m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4211 Sandalsbotn barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *