Hva

Statutter

Fondet ble besluttet opprettet ved vedtak i formannskapet 18. juni 1884. En hadde da kr. 4.651.81 til rådighet, og dette skulle danne basis for «Bergens faste Brandkorps` Premie- og understøttelsesfond.» Pengene hadde kommet inn til brannvesenet ved at «assuranseselskaper og gode borgere» påskjønnet brannvesenet etter et vel utført slukningsarbeid. Det var også til tider kommet inn pengegaver fra kommunen. Pengene skulle komme mannskapet i brannvesenet til gode, f.eks ved sykdom eller som støtte til enker og barn etter avlidne brannmenn.

Arbeidet med utdeling av penger til dette formålet fikk nå mer ordnede former gjennom opprettelsen av fondet.

Statutter ble utarbeidet året etter.

Fondets statutter ble revidert 30. mars 1932, der en fikk inn et nytt punkt som gjaldt hjelp til opprettelse og drift av aldershjem for brannfolk og deres koner/enker.

Ifølge fondets første statutter var bestyrerne av fondet:

a) Et Medlem af Magistraten som Formand.
b) Et Medlem af Formandskabet.
c) Branddirektøren.

Assistenten ved statsingeniørkontorets første avdeling fungerte som sekretær. En av kommunens tjenestemenn eller andre fikk kassererjobben.

I statuttene fra 1932 og ved senere redigeringer fikk dette og fondets formål en litt annen utforming og mening.

Fondet er fremdeles i drift den dag i dag.

Hvor

En finner informasjon om dette fondet under A-1437 Premie- og understøttelsesfondet for det faste brannkorps, og enkelte andre arkiver, se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder for det meste regnskapsdokumenter, men også diverse skriv.

Klausulering og tilgang

Inneholder klausulert materiale. Se Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Brosing, Gustav 1963: «Bergen brannvesen 1863 – 1963.» Bergen

Lister og referanser

 • BBA A-1437 Premie- og understøttelsesfondet for det faste brannkorps
 • BBA A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet (1863 – 1971)
 • BBA A-3909 Bergen kommune. Bergen brannvesen (1972-)
 • BBA A-2987 Bergen kommune. Legatinspeksjonen
 • BBA A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *