Hva

Barnehagen har tre ordinære avdelinger. Illustrasjon fra barnehagens årsplan 2003/2004
Barnehagen har tre ordinære avdelinger. Illustrasjon fra barnehagens årsplan 2003/2004

Vallalia barnehage med adresse Vallalia 3 på Nesttun, er en kommunal barnehage som åpnet i mai 1994. Den har i 2009 fire avdelinger med plass til rundt 70 barn. Idunns borg er småbarnsavdelingen for barn fra 0-3 år, Mimes brønn er for barn i alderen 0-6 år, Volves gard for 3-6-åringer, mens Sleipner er en utegruppe for barn fra 3-6 år. Sammensetningen av barnegruppene varierer fra år til år.

Barnehagen hadde fra 1994 til 1999 en avdeling som ble drevet som familiebarnehage, med familieassistenter som hadde ansvar for grupper på 4-5 barn som oppholdt seg i assistentenes hjem. En fast ukedag kaltes basedag, da barna var i barnehagen sammen med andre smågrupper. Fra høsten 1999 gikk barnehagen tilbake til kun å ha ordinære avdelinger. 

I 2004 ble naturgruppen Sleipner opprettet, og som navnet tilsier tilbringer barna der mye av tiden ute i naturen, men har base i barnehagen.

Språk og språkstimulering er et satsingsområde for barnehagen, for barna er på ulike utviklingstrinn og noen av dem også har andre morsmål eller er flerspråklige. TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) er et kartleggingsverktøy som nylig har blitt tatt i bruk for å finne ut om det er barn som trenger ekstra stimulering i språkutviklingen sin.

Da Vallalia som nevnt også har utenlandske barn, arrangeres det en gang i året internasjonal uke, der barna kan få lære om de ulike landene som er representert i barnehagen.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Vallalia barnehage, A-4209.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1993 – 2007.

Det viktigste arkivmaterialet er barnemappene og personalmappene. Alle barnehagebarn har sin egen mappe. Disse inneholder hovedsakelig søknader om og oppsigelse av plass i barnehagen, svarbrev fra barnehagen, svarslipper om man tar i mot tildelt plass og erklæringer om helsetilstanden til det aktuelle barnet.

Personalmappene inneholder blant annet meldinger til personalregisteret om nyansettelse, endring av eller overgang til ny stilling i Bergen kommune eller avslutning av arbeidsforholdet, samt attester og vitnemål, fraværslister, timelister og arbeidsavtaler.

Ellers inneholder arkivet blant annet møtebøker fra styrer- og personalmøter, samarbeidsutvalget, avdelings-, pedagogisk leder-, og morgenmøter, samt postlister, saksarkiv, kopier av lønnslipper og en del regnskapsmateriale m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4209 Vallalia Barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *