Hva

Foto av skolen under bygging. Fotograf ukjent. Årstall ca. 1970. Hentet fra skolens arkiv.
Foto av skolen under bygging. Fotograf ukjent. Årstall ca. 1970. Hentet fra skolens arkiv.

Lyshovden skole, med adresse Lillehatten 1-3 i Fyllingsdalen, er en kommunal barneskole. Skolen ble bygget i 1969 med Per Lingås som arkitekt.

Innflyttingen i Fyllingsdalen var svært stor på 1960-tallet, og det ble nødvendig å bygge nye skoler da kapasiteten på de gamle var sprengt. Behovet var så prekært at klasserommene til den nye skolen ble tatt i bruk fortløpende av elever fra Sælen skole som en avlastning skoleåret 1968/69. Lyshovden skole ble formelt en egen skole 15. mai 1969 da Egil Wangsten tiltrådte som den første skolestyreren. 18. august 1969 tok det første hele skoleåret til med 386 elever og 15 klasser, men alt i 1974 var elevtallet mer enn doblet til 730 elever og 28 klasser. Da skolebygget var beregnet til 18 klasser var kapasiteten til den nye skolen også sprengt og det ble derfor bygget et tilskuddsbygg året etter med fire klasserom. Etter 1977 har elevtallet vært jevnt synkende og er per 2009 på 250 elever.

Lyshovden skole ved 10-årsjubileet i 1979. Ukjent fotograf.
Lyshovden skole ved 10-årsjubileet i 1979. Ukjent fotograf.

I april 2009 startet arbeidet med å gjøre om en av skolebygningene til barnehage. Fra høsten 2009 er Lyshovden skole et oppveksttun med barnehage knyttet til skolen. Dette er en del av en ny organisasjonsmodell med felles ledelse for skolen og barnehagen, og som mål å skape en helhetlig pedagogisk tenkning for barn i alderen 1-13 år.

Sommeren 2009 startet også et prosjekt for å rehabilitere skolens fasader som vil pågå frem til mars 2010.

Hvor

Første skoledag - høsten 1976. Det var trangt om plassen og de 179 førsteklassingene holdt til i et tilskuddsbygg oppført året før. Ukjent fotograf.
Første skoledag – høsten 1976. Det var trangt om plassen og de 179 førsteklassingene holdt til i et tilskuddsbygg oppført året før. Ukjent fotograf.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet til Lyshovden skole, A-4313.

Informasjon om Lyshovden skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune, A-1302.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1963-2007. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers inneholder arkivet til Lyshovden en relativt stor andel klassedagbøker som blir brukt til å føre fravær for elever. Dagbøkene inneholder opplysninger om elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær.

Man finner også klasselister, disse gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse, telefonnummer, og eventuelt fra hvilken skole eller kommune eleven flyttet fra i inneværende skoleår.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, årsmeldinger m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4313 Lyshovden skole
 • BBA A-1302  Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *