Hva

Salhus barnehage ligger i rolige omgivelser. Foto er hentet fra barnehagens årsplan 1993/1994. Ukjent fotograf.

Salhus barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Vikavegen 10 i Salhus. Barnehagen åpnet i november 1973. Den har én avdeling med barn i aldersgruppen 2-6 år. Totalt er det plass for 20 barn. To av disse plassene er forbeholdt barn under 3 år.

Barnehagen har skolen og kirken som nærmeste naboer og er en typisk nærmiljøbarnehage, der hovedvekten av barna kommer fra Salhus og nærområdene rundt.

Det var Salhus husmorlag som bygget barnehagen. Det tok 25 år fra de første planene ble laget til barnehagen stod ferdig. Salhus barnehage var opprinnelig en korttidsbarnehage, noe som var vanlig på den tiden. Med årene ble den utvidet, og i dag kan barnehagen gi tilbud om delte plasser, halvdagsplasser og tilnærmet heldagsplasser. Salhus husmorlag drev barnehagen ut 1999. Fra 1.1.2000 overtok Bergen kommune driften.

Et viktig satsingsområde for barnehagen er kunst og kultur. Barnehagen er pilotbarnehage i prosjektet «Den kulturelle bæremeisen». Dette er et kunstformidlingsprosjekt for barn under grunnskolealder som ble satt i gang i Bergen kommune høsten 2006. Gjennom ulike kunstprosjekt, og ved tilrettelegging for estetiske fag, kunst og kulturopplevinger skal barnas skapende evner og talent utvikles. Barnehagen deltar på flere kulturarrangement og får også besøk av kunstnere.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Salhus barnehage (A-3834) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1969-2004.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene som inneholder søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som sluttattester, arbeidsavtaler, lønn og fravær.

Det finnes ellers arkivmateriale fra tiden før og rundt barnehagen ble bygget. I saksarkivet er det korrespondanse mellom husmorlaget og ulike etater i daværende Åsane kommune. Saker som beliggenhet, valg av byggekomité, forskrifter, bruk av entreprenører m.m. finnes det informasjon om her. I møtebøkene for styret finnes dessuten beskrivelse av prosessen fram til barnehagens åpning.

Arkivet inneholder også postjournaler, regnskap, plantegninger og noen fotografier.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler  enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Klæboe, Nina: Husmorlaget – en viktig faktor nasjonalt og lokalt. | Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Fra Bergen Byarkivs skriftserie nr 8. Bergen 2009

Lister og referanser

 • BBA A-3834 Salhus barnehage
 • BBA A-3805 Salhus Husmorlag
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *