Hva

Solbakken barnehage er en kommunal barnehage som ligger i ytre Sandviken. Barnehagen åpnet i 1971. Barnehagen ligger i flotte omgivelser, omkranset av både by, natur, sjø og fjell.

I 2006 ble Hellebakken og Solbakken barnehager slått sammen til én barnehage med fellesnavn Solbakken barnehage. Selv om barnehagen består av to hus med ca. et kvarters gåtur imellom, så har man felles mål, planer og styring.

Barnehagen har i dag (2009) 96 barn i alderen 0-6 år fordelt på seks avdelinger. Hellebakken har to avdelinger mens det er fire avdelinger i Solbakken.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia-pedagogikken og har en filosofisk tilnærming til barna. Filosofien er at barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, og la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene.

Med utgangspunkt i barns skapende ressurser ønsker man å legge til rett for kreativitet og kunnskapssøken. I barnehagen er rommene inndelt og utstyrt etter barnas alder, slik at de kan være en god støtte i deres læring. Sentralt står også opplevelsen av kunst og kultur, og muligheten av å uttrykke seg estetisk.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Solbakken barnehage (A-3731) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Årsplan for 1997.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1969-2004.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene, men også i registreringskortene, fremmøtebøkene og barnehageopptaket. Her vil man kunne finne søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet finnes opplysninger som ansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Det finnes i tillegg informasjon om barnehagens administrative og pedagogiske virke gjennom møtebøkene, saksarkivet, årsplaner, planleggingsdager, inventarlister, tegninger, regnskap m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-3731 Solbakken barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *