Hva

Fra H.K.H. Kronprins Olavs besøk 25. mai 1957. Fotograf ukjent.
Fra H.K.H. Kronprins Olavs besøk 25. mai 1957. Fotograf ukjent.

Hellen skole er en barneskole som ligger i Helleveien 118. Bygningen er tegnet av arkitekt Eystein Michalsen. Skolen ble innviet i 1955 og erstattet da Ytre Sandviken skole som samtidig ble nedlagt.

Hellen skole var den første nye skolen som ble bygget i Bergen etter den andre verdenskrig, og ble i mange år vist frem til besøkende som reklame for byen. Ved oppstarten gikk det ca. 500 elever ved skolen. Barn som tidligere måtte sokne til Krohnengen og Sandviken skole fikk nå gå i sin egen krets sammen med elver fra den nedlagte Ytre Sandviken skole. Elevtallet vokste sterkt i årene etter åpningen og var på vel 700 midt på 1960-tallet, for så å synke med åpningen av Lønborg skole. På 1990-tallet hadde skolen ca. 200 elever.

Nytt gymnastikkbygg ble innviet i 1966.

Hvor

Opplysninger om Hellen skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-4124).

Dokumentasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivene etter Foreldrelaget ved Hellen skole (A-4174), etter Hellen skoles musikkorps (A-4175) og etter Hellen skoles orkester (A-4176).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Fra skolekjøkkenet. Ukjent fotograf og årstall.
Fra skolekjøkkenet. Ukjent fotograf og årstall.

Arkivet inneholder også dokumentasjon fra Ytre Sandviken skole. Ytterårene for arkivet går derfor utover skolens alder, ca. 1925-2005. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Fra perioden 1925-1975 finnes det elevmatrikler som gir informasjon om videre skolegang og anmerkninger. Ellers inneholder arkivet klassedagbøker som inneholder opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær) samt klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, elevkort, regnskapsmateriale, fotografier, VHS-filmer m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Gjerstad, Jo (red.) 2005. Hellen skole : -spredte glimt gjennom 50 år : 1955-2005. Bergen
 • Hellen skoles nettside

Lister og referanser

 • BBB A-4124 Hellen skole
 • BBA A-4125 Ytre Sandviken skole
 • BBA A-4174 Foreldrelaget ved Hellen skole
 • BBA A-4175 Hellen skoles musikkorps
 • BBA A-4176 Hellen skoles orkester
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *