Hva

Skolen ca. 1961. Fotograf: Odd Handing. Fra skolens arkiv
Skolen ca. 1961. Fotograf: Odd Handing. Fra skolens arkiv

Liland skole ligger i Lilandsvegen 50 i Blomsterdalen. Skolebygningen fra 1940 er tegnet av arkitekt Erling Ross. Det første skolebygget på Liland ble tatt i bruk 1881. Blant de første som begynte på skolen var tidligere elever fra den nylig nedlagte fabrikkskolen ved Glassverket på Flesland. Nytt skolebygg ble reist 1900. Dagens skolebygg ble oppført i årene 1939-1941. Deler av huset ble nesten umiddelbart beslaglagt av den tyske okkupasjonsmakten.

Etter åpningen av Flesland lufthavn i 1954 økte befolkningen i Ytrebygda raskt og skolen måtte utvides. Den såkalte «paviljongen» ble innviet i 1968. Barnetallene i skolekretsen fortsatte imidlertid å øke og en ny utvidelse fulgte i 1996. I 2009 hadde skolen nærmere 355 elever. Skolen har eget musikkorps.

Hvor

Innførslene i klassedagbøkene går helt tilbake til 1863.

Opplysninger om Liland skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-3998). Dokumentasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivene etter Foreldrerådet ved Liland skole (A-4108), 17.maikomiteen ved Liland skole (A-4111), Liland skolekorps (A-4112) og Ytrebygda fråhaldslag (A-4110).

I tillegg kan det også finnes informasjon om skolen i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret for Bergen kommune (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder protokoller helt tilbake til omgangskolen. Ytterårene for arkivet går derfor utover skolens alder, ca. 1863-2007. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Den eldste dokumentasjonen er fra 1800-tallet og består av klassedagbøker (som gir opplysninger om oppmøte og fravær), vitnemålsprotokoller og papirer fra skolebiblioteket. Fra perioden 1962-1973 finnes elevmatrikler som gir informasjon om navn, bosted, fødselsdato, foresattes navn, målform og flytting til andre skoler. Ellers inneholder arkivet klasselister som med informasjon om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer. Det finnes også papirer etter flere av skolens tidligere rektorer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, fotografier m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Liland Ungdomslag 2007. Liland skule 125 år : Ei minnebok. Bergen

Lister og referanser

 • BBB A-3998 Liland skole
 • BBA A-4108 Foreldrerådet ved Liland skole
 • BBA A-4110 Ytrebygda fråhaldslag
 • BBA A-4111 17.maikomiteen ved Liland skole
 • BBA A-4112 Liland skolekorps
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *