Hva

Årsplan 1996/1997
Årsplan 1996/1997

Vadmyra barnehage eies og drives av Bergen kommune. Barnehagen ligger i Vestre Vadmyra 2 D med Lyngfaret barnehage og Vadmyra skole som naboer.

Det var Laksevåg kommune som planla og fikk barnehagen bygd i 1971, men da barnehagen åpnet i 1972 var barnehagen og bydelen en del av Bergen kommune.

Siden alle heldagsbarnehager fram til ca. 1980 ble kalt daghjem, så het barnehagen de første årene Vadmyra daghjem.

Barnehagen ble tegnet til å være en barnehage med tre avdelinger, men ble drevet med fire avdelinger i 26 år. Fra august 1998 ble driften tilpasset arealnormene og gjort om til tre avdelinger.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Vadmyra barnehage (A-2283) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg inneholder arkivet barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1972-2005.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne informasjon om søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet finnes opplysninger som sluttattester, arbeidsavtaler, lønn og fravær.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1978-2000), som styremøter, personalmøter, avdelingsledermøter og morgenmøter.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. årsplaner, planleggingsdager, regnskap, informasjon til foreldre og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-2283 Vadmyra barnehage.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *