Hva

Årsplan 2000.

Trollskogen barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Breistein i Åsane bydel. Da barnehagen åpnet i 1977, var den drevet av fylkeskommunen og kaltes Vestlandsheimen personalbarnehage.

Vestlandsheimen ble bygd som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Barnehagen var en rekrutteringsbarnehage for ansatte ved Vestlandsheimen og ved Helse og sosiale tjenester i Åsane bydel.

Etter HVPU-reformen ble Vestlandsheimen nedlagt, og barnehagen skiftet navn til Trollskogen barnehage tidlig på 1990-tallet. Fra 01.01.2000 ble barnehagen kommunal. Barnehagen består av fire avdelinger og er omkranset av turområder. Et av satsingsområdene er da også natur og utemiljø.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Trollskogen barnehage (A-4233) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg inneholder arkivet barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1975-2006.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne informasjon om søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet finnes opplysninger som sluttattester, arbeidsavtaler, lønn og fravær.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1977-1999), som styremøter, styrermøter, avdelingsledermøter, avdelingsmøter, m.fl.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. årsplaner, inventarlister, regnskap og plantegninger.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4233 Trollskogen barnehage.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *