Hva

Fra skolegården. Ukjent fotograf og årstall.
Fra skolegården. Ukjent fotograf og årstall.

Tunes skole var en barneskole som lå i Tunesvegen 225 på Garnes. Skolebygget ble oppført i 1959 og var tegnet av arkitekt Einar Vaardal-Lunde. Skolen var delt i fire klasser og elevene kom fra Tunes og områdene rundt de tidligere nedlagte Takvam skole og Romslo skole.

Et nytt tilbygg ble innviet i 1991. Sommeren 2008 ble imidlertid Tunes skole vedtatt nedlagt, elever og personale ble overført til Garnes skole. Bakgrunnen for avviklingen var det synkende elevtallet ved skolen i årene forut for nedleggelsesvedtaket. I 2000 hadde skolen 60 elever, mens det i 2008 gikk 26 elever på skolen. I tilknytning til skolen fantes det både et skolekorps og et «songlag».

Hvor

Opplysninger om Tunes skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-4084). Dokumentasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivene etter Tunes skule- og ungdomskorps (A-4334), Tunes songlag (A-4335) og Arna lærerlag (A-4358).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret for Bergen kommune (A-1368) og Skolestyret for Haus/Arna kommune (A-2623).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Byarkivet oppbevarer ellers arkivet etter arkitektfirmaet som tegnet skolen, Vaardal-Lunde arkitekter (A-4065).

Hvilke opplysninger

Forhandlingsprotokoll fra Tilsynsutvalget ved Takvam og Tunes skoler. De eldste innførslene er fra 1890.
Forhandlingsprotokoll fra Tilsynsutvalget ved Takvam og Tunes skoler. De eldste innførslene er fra 1890.

Arkivet inneholder også dokumentasjon fra de nedlagte skolene Romslo og Takvam. Ytterårene går derfor utover skolens alder, ca. 1890-2008. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers finnes klassedagbøker som inneholder opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær), samt klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, papirer fra SFO, fotografier, gjenstander med tilknytning til skolen m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4084 Tunes skole
 • BBA A-4334 Tunes skule- og ungdomskorps
 • BBA A-4335 Tunes songlag
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-2623 Haus/Arna kommune, Skolestyret
 • BBA A-4065 Vaardal-Lunde, arkitekter
 • BBA A-4358 Arna Lærerlag
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *