Hva

Arkitekttegning av skolen sett fra sør.
Slåtthaug skole er en ungdomsskole som ligger i Slåtthaugveien 138, like sør for Nestun sentrum. Skolebygningen er tegnet av arkitekt Arne Halvorsen og ble oppført i 1970.Skolen er en del av et større skole- og idrettsanlegg på Slåtthaug. I dette området finnes også videregående skole, idrettshall, svømmehall, isbane, fotballbane og turterreng. Ungdomsskolen har gjennomgått flere oppgraderinger i de senere år: nytt læresenter (2007), ny paviljong (2008) og ny fasade (2009). Skolen hadde i 2009 ca. 500 elever og vel 50 ansatte.

Hvor

Opplysninger om Slåtthaug skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-4333).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

I arkivene etter Bygningssjefen og Byggesaksavdelingen i Bergen kommune kan man finne dokumentasjon vedrørende bygnings- og eiendomsforhold som byggemeldinger, bygningstegninger, byggeår osv.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

I arkivet oppbevares bl.a. opplysninger om standpunkts- og eksamenskarakterer.

Ytterårene for arkivet er ca. 1970-2006. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers inneholder arkivet klassedagbøker med opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær). I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, fotografier m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  Arkitekttegninger av skolen.
  Arkitekttegninger av skolen.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4333 Slåtthaug skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-0430 Bergen kommune, Bygningssjefen
 • BBA A-0540 Bergen kommune, Byggesaksavdelingen 1972-
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune, Skoleinspektøren
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *