Hva

17.mai-toget ved Haukedalen skole. Ukjent fotograf og årstall.
17.mai-toget ved Haukedalen skole. Ukjent fotograf og årstall.

Haukedalen skoler er en barneskole som ligger i Hesthaugvegen 91 i Åsane bydel. Skolen ble innviet i 1973. Arkitekt var Peder Ristesund. Da skolebygningen sto ferdig inneholdt den 18 undervisningsrom, tre grupperom og huset 410 elever. Haukedalen var en barne- og ungdomskole frem til 1991. Skolen ble utvidet i 1996 med et nybygg kalt «Haukeredet», tegnet av Origo arkitektgruppe A/S.

På grunn av plassmangel på Haukedalen ble det opprettet en grendaskole på Skinstø i 1981, tegnet av arkiktekt Bengt Nyquist. Grendaskolen ligger i Myrdalskogen 387, blir administrert av Haukedalen skole og har elever fra første til tredje klasse. Skolebygget på Skinstø inneholder to undervisningsrom og et grupperom.

I 2009 hadde Haukedalen og Skinstø 413 elever og 35 lærere. Haukedalen skole og Ulsetskogen skole har et felles skolekorps (Ulset skolekorps).

Hvor

Opplysninger om Haukedalen skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen, A-4126. Dokumentasjon om aktiviteter med tilknytning til skolen finnes i arkivet etter 17. maikomiteen for Ulset, A-4183.

Informasjon om Haukedalen skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune, A-1302.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Skoleplassen. Ukjent fotograf og årstall.
Skoleplassen. Ukjent fotograf og årstall.

Ytterårene for arkivet er 1973-2007. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers finnes klassedagbøker som inneholder opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær) samt klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, papirer fra SFO, fotografier m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

  • BBA A-4126 Haukedalen skole
  • BBA A-4183 17.maikomiteen for Ulset

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *