Hva

Tegning av gymsalen ved skolen. Kommunearkitekten i Fana, februar 1959. Fra skolens arkiv.

Skjold skole er en barneskole som ligger i Fanavegen 59, Fana bydel. Skolebygningen er tegnet av arkitekt Øystein Nestaas og ble oppført i 1958. Skolen ble offisielt åpnet høsten samme år. Skolens gymsal ble benyttet som midlertidig forsamlingshus for Skjold menighet inntil Skjold kirke sto ferdig i 1998.

Skjold skole har i dag ca. 450 elever og 55 ansatte. Skolen har 1-2 paralleller på småskoletrinnet og 4-5 paralleller på mellomtrinnet. Skolen feiret sitt 50-årsjubileum i 1998.

Hvor

Opplysninger om Skjold skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-4089).

I tillegg kan det også finnes informasjon om skolen i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret for Bergen kommune, (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Klassedagbok fra skolen.

Ytterårene for arkivet er 1958-1999. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers inneholder arkivet klassedagbøker som gir opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær) samt klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, tegninger og plansjer av skolebygningen m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4089 Skjold skole
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *