Hva

3D-modell av Granebo naturbarnehage. Illustrasjon hentet fra årsplan 2004.

Granebo naturbarnehage ble godkjent til bruk som barnehage i 1967. Den ble drevet i privat regi til den ble overtatt av Bergen kommune i 1992. I dag består barnehagen av av to hus: Granebo og Radiostasjonen. Begge bygningene ligger på Fløyen. Det at barnehagen er en naturbarnehage betyr at mye av virksomheten er lagt til naturen. Barna er ute store deler av dagen og temaene omhandler ofte naturen.

Barnehagen har vært gjennom en del endringer de siste årene. Granebo ble påbygd i 2004, og Radiostasjonen kom i tillegg høsten 2008. Radiostasjonen er bygget på tomten til et tidligere militært område, hvor det var en radiostasjon. Avdelingene kalles Walkie og Talkie og et av rommene i barnehagen kalles for Radiorommet. Granebo naturbarnehage består i dag av i alt seks avdelinger.

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Granebo barnehage (A-4219) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1974-2007.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne informasjon om søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1979-2004), som styremøter, styrermøter, personalmøter, avdelingsledermøter, avdelingsmøter og foreldremøter.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postjournaler, postlister, informasjon til foreldre, pedagogisk arbeid og organisering, årsplaner, regnskap, inventarlister, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4219 Granebo barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *