Hva

Kalfarveien barnehage er kommunal og åpnet i 1976. Barnehagen ligger i Kalfarveien 43 i Bergenhus bydel.

Barnehagen satser spesielt på tre områder: vennskap (sosial kompetanse), språk og flerkulturelt arbeid. Kalfarveien barnehage har fire avdelinger med totalt 53 barn (pr. 2009).

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Kalfarveien barnehage (A-4206) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Månedsplan for desember. Årstall ukjent.
Månedsplan for desember. Årstall ukjent.

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg finnes barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1953-2008. Materiell fra tiden før barnehagen åpnet er en kontrollbok for ettersyn av heis. Kontrollboken har fulgt bygningen siden 1953 da lokalene tilhørte Bergen kommunale spebarnshjem.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivet inneholder også møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1976-2008) som styremøter, styrermøter, nettverksmøter, arbeidsmiljøutvalget, personalmøter og avdelingsmøter.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man barnehagens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. kopibok, postlister, informasjon til foreldre, pedagogisk arbeid som årsplaner og planleggingsdager, regnskap, inventarlister, kart og foto.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
  • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-4206 Kalfarveien barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *