Hva

Tilsynsutvalgets protokollinnførsler fra 1890-årene.
Tilsynsutvalgets protokollinnførsler fra 1890-årene.

Ytre Sandviken skole åpnet i 1894. Skolen lå i krysset Helleveien/Breiviksbakken og tok imot elever mellom syv og ti år fra området mellom Storemøllen og Hellen. Ved oppstarten hadde skolen 39 elever.

Etter den andre verdenskrig ble det klart at befolkningsveksten i nærområdet gjorde det maktpåliggende å bygge en ny og større skole. Den nye Hellen skole ble innvidd i 1955 og samtidig ble Ytre Sandviken skole nedlagt.

Hvor

Opplysninger om Ytre Sandviken skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-4125). En god del dokumentasjon om skolen finnes også i arkivet etter Hellen skole (A-4124).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune, A-1302.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

I arkivet etter Ytre Sandviken skole er det bevart klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata samt foresattes navn og evt. stilling. I tillegg finnes møtebøker, saksarkiv, inventarlister, regnskapsmateriale m.m.Arkiets ytterår er 1894-1954.

Store deler av papirene fra Ytre Sandviken skole oppbevares i arkivet etter Hellen skole. Her finner man bl.a. elevmatrikler (som gir informasjon om videre skolegang samt anmerkninger), klassedagbøker (som inneholder opplysninger om oppmøte og fravær), møtebøker, elevkort, regnskap, tegninger og lysbilder.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Gjerstad, Jo (red.) 2005. Hellen skole : 50 år 1955-2005. Bergen

Lister og referanser

 • BBA A-4125 Ytre Sandviken skole
 • BBB A-4124 Hellen skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *