Hva

Forsømmelsesprotokoll.
Forsømmelsesprotokoll.

Gyldenpris skole ble opprettet i 1919. Den midlertidige skolen kom som et resultat av den omfattende byggingen av brakker og halvpermanente hus i området i årene etter bergensbrannen i 1916. Bergen kommune besørget etableringen av skolen selv om Gyldenpris tilhørte Laksevåg Herred (avstått til Bergen i 1921). Skolebygget var en brakke med tre klasserom og lærerværelse og lå omtrent i det området som i dag er okkupert av Puddefjordsbroen og tilliggende trafikkmaskiner.

Under krigen fulgte elevene ved Gyldenpris skole undervisning ved Ny Krohnborg skole. I 1944 ble skolebygningen revet på grunn av gjennomføringen av Michael Krohns gate. Fra og med 1945 ble Gyldenpris skoledistrikt lagt til Ny Krohnborg skole.

Hvor

Opplysninger om Gyldenpris skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-1363).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368) og skolestyret for Laksevåg kommune (A-1349).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1916-1946. Det eldste arkivmaterialet er altså eldre enn skolebygget som ble innviet i 1919. Protokollene fra årene 1916-1919 er påført flere varianter av navn som i hovedsak inneholder både «Solheim» og «Gyldenpris» samt «folkeskole».

I skolens hovedmatrikler gis det opplysninger om elevens navn, forsørgere, fødselsdato og utskriving. Klasseprotokollene inneholder informasjon om klasse, fødselsdato, forsørgere, bopel, fravær og karakterer. Forsømmelsesprotokollen inneholder statistikk over «forsømmelser» i de ulike skoleklassene i løpet av et skoleår.

I tillegg inneholder arkivet etter skolen vitnemålsprotokoller, utskrivingsprotokoll, regnskapsmateriale m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Fossen, Anders Bjarne og Tore Grønlie 1985. Byen sprenger grensene : 1920-1972, bd IV i Bergen bys historie. Bergen: Universitetsforlaget.
 • Paulsen, Erik O. (red.) 1999. Jubileumshefte for Ny Krohnborg skole 75 år. Bergen.

Lister og referanser

 • BBA A-4254 Gyldenpris skole
 • BBA A-2325 Ny Krohnborg skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-1349 Laksevåg kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *