Hva

Jubileumsutgave av håndbok for Ulsmåg skole.
Jubileumsutgave av håndbok for Ulsmåg skole.

Ulsmåg skole er en barneskole som ligger i Totlandsvegen 53, Fana bydel. Skolebygningen er tegnet av arkitektene Jakob Myklebust og Bjørn Simonnæs og ble oppført i 1971.

På bakgrunn av forventet tilflytting til området vedtok Fana kommune å bygge en ny skole på Ulsmåg. Skolekretsen ble skilt ut fra Midtun skole i 1971 og besto av boligområdene på Ulsmåg, Birkeland, Engesæth og en del av Øvsttunområdet. Høsten samme år tok undervisningen til. Ved åpningen hadde skolen 385 elever og 21 lærere.

Skole ble utvidet med flyttbare paviljonger i 2003 og 2007. I 2009 hadde skolen 460 elever og 34 lærere.

Hvor

Opplysninger om Ulsmåg skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-2409).

I tillegg kan det også finnes informasjon om skolen i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret for Bergen kommune, (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er 1971-2008. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Ellers inneholder arkivet klassedagbøker med opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær) samt klasselister/elev-foresatte opplysninger som gir informasjon om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, fotografier, gjenstander fra skolen m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-4216 Ulsmåg skole
 • BBA A-4310 Ulsmåg skolekor
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *