Hva

Skolen fotografert fra luften i 1933. Fotograf ukjent.
Skolen fotografert fra luften i 1933. Fotograf ukjent.

Ny Krohnborg skole ligger i Rogagaten 9 i Solheimsviken. Skolen sto ferdig i 1924 og er tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel. Bakgrunnen for opprettelsen var den store tilflyttingen til områdene rundt Solheimsviken etter bybrannen i 1916. Ved åpningen huset skolen 1174 elever, fordelt på 36 klasser. Bygningen inneholdt 34 klasserom, rikelig med spesialrom og et svømmebasseng.

Under krigen var skolen en kort tid i bruk som tilfluktsted for familier som hadde forlatt hjemmene sine. I etterkrigstiden var skolens nærområde preget av en viss fraflytting og elevtallet falt markant. Fra og med 1945 ble Gyldenpris skoledistrikt lagt til Ny Krohnborg skole.

Etter innføringen av niårig folkeskole i 1960 gikk elevene fra Ny Krohnborg de to siste årene ved Dragefjellet skole. Denne overgangsordningen opphørte i 1977. En større rehabilitering/oppgradering av skolen og skoleområdet ble utført 1979-1980. Barnehage i sørfløyen fra 1992.

Ny Krohnborg har/har hatt skolekorps, musikkensemble og skolekor.

Hvor

Arkitekttegning av skolen. (Fra arkivet etter Byggprosjektavdelingen.)
Arkitekttegning av skolen. (Fra arkivet etter Byggprosjektavdelingen.)

Opplysninger om Ny Krohnborg skole finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-2325). For tegninger og plansjer av skolen og nærområdet henvises det også til Bergen kommune, Byggprosjektavdelingen (A-2695).

Informasjon om Ny Krohnborg skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1302 og A-1368).

I tillegg oppbevarer byarkivet arkivene etter Ny Krohnborg skolekor (A-4249), Ny Krohnborg skoles foreldrelag (A-4250), Ny Krohnborg skoles musikkensemble (A-4251) og etter Ny Krohnborg skolekorps (A A-4252).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Skolen i 1926. Fotograf J.H. Küenholdt A/S. (Fra skolens arkiv.)
Skolen i 1926. Fotograf J.H. Küenholdt A/S. (Fra skolens arkiv.)

Ytterårene for arkivet er ca. 1924-2007. Sentrale arkivserier er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

Skisse av detalj fra skolehagens gjerde.
Skisse av detalj fra skolehagens gjerde.

Fra perioden 1924-1992 finnes det hovedmatrikler som gir informasjon om elevenes videre skolegang. Ellers inneholder arkivet klassedagbøker med opplysninger om oppmøte og fravær (elevenes navn, fødselsdato og årsak til fravær) samt klasselister som gir opplysninger om klasseforstander, klasse, elevenes navn, fødselsdata, foresattes navn og stilling, adresse og telefonnummer.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, papirer fra SFO, fotografier m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skisse av korridorlykter. (Fra arkivet etter Byggprosjektavdelingen.)
Skisse av korridorlykter. (Fra arkivet etter Byggprosjektavdelingen.)

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Gjelsten, Karin. 2009. Spilleglede og fellesskap. Ny Krohnborg skolekorps. I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Bergen
 • Paulsen, Erik O. (red.) 1999. Jubileumshefte for Ny Krohnborg skole 75 år. Bergen

Lister og referanser

 • BBA A-2325 Ny Krohnborg skole
 • BBA A-4249 Ny Krohnborg skolekor
 • BBA A-4250 Ny Krohnborg skoles foreldrelag
 • BBA A-4251 Ny Krohnborg skoles musikkensemble
 • BBA A-4252 Ny Krohnborg skolekorps
 • BBA A-1363 Gyldenpris skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-2695 Bergen kommune, Byggprosjektavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av

4 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *