Hva

Bergen kommune, Voksenopplæring Sør var en voksenopplæringsenhet for psykisk utviklingshemmede i bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen. Institusjonen hadde i årene 1970-1986 (ca.) navnet Christiegården skole. Skolens undervisningstilbud dekket både grunnskoletrinnet og videregående opplæring. Driften ble finansiert av Bergen kommune og Hordaland fylkekommune. I 1986 skiftet skolen navn til Voksenopplæring Sør og fikk lokaler ved Gimle ungdomsskole. Samtidig ble det opprettet en Voksenopplæring Nord og en Voksenopplæring Sentrum. Voksenopplæring Sør ble innlemmet i Voksenopplæring Sentrum/Sør i 1995 og dermed avviklet som selvstendig institusjon.

Hvor

Opplysninger om Voksenopplæring Sør finnes først og fremst i arkivet etter skolen (A-3929).

Informasjon kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune (A-1368), Skolestyret for Fana kommune (A-0023) og Skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Hvilke opplysninger

Ytterårene for arkivet er ca. 1969-1996. Det viktigste arkivmaterialet er elevmappene og personalmappene.

Elevmappene kan inneholde korrespondanse diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, møtereferater m.m.

Personalmappene kan inneholde søknadspapirer, registreringskort og -skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, taushetserklæringer, arbeidsavtale, sluttattester m.m.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, saksarkiv, elevkort, regnskapsmateriale, fotografier, film, lydbånd m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009

Lister og referanser

 • BBA A-3929 Voksenopplæring Sør
 • BBA A-0023 Fana kommune, Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA A-1368 Bergen kommune, Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *