Hva

Herudi angaaende Hans Tanks Sidste Villie og Nogle Erindringer
Herudi angaaende Hans Tanks Sidste Villie og Nogle Erindringer

Arkivet etter Hans Tank og Hustru Maria Tanks legat (Tanks legat A-0198), er ett av mange legat som er oppbevart ved Bergen byarkiv. I legatets statutter datert 31. mai 1805 fremkommer at legatet skulle «bestyres av formannskapet», og at regnskap for gravstedfondet skulle avlegges av Kirkevergen direkte til Stiftsdireksjo

nen og forvaltes av overformynderiet.

Hans Tank (1742-1804) var kjøpmann i Bergen. I sitt testament av 14. mars 1803 ga han et legat med formål å bidra til «bedre pleie for lemmer ved det borgerlige sykehus». Videre var Domkirkens-, Korskirkens- og Nykirkens fattigskoler og Friskolen tilgodesett. Selskap som måtte bli «opprettet til druknede menneskers redning» var heller ikke glemt i testamentet. Når kapitalen var steget til 60 000 riksdaler, skulle en del av rentene tilfalle den i «testamentet nevnte opprettendes borger- og realskole» (Hans Tank og hustrus skole, Kong Oscarsgate 21). Skolen startet i 1880, og i 1888 ble den overtatt av Bergen kommune.

Hans Tank var gavmild mot byen også da han levde. Blant annet var han den første som sørget for beplanting av trær langs Kalfarveien fra Stadsporten og sydover til «Bommen» ved daværende bygrense. Han sørget også for å «anbringe bænke for de spadserende». Dette var i 1790-årene.

Hvor

Protokoll for Hans Tanks og Hustrues Legat
Protokoll for Hans Tanks og Hustrues Legat

Materialet Bergen byarkiv har mottatt etter Tanks legat (A-0198) omfatter årene fra 1797 til 1904.

Byarkivet mottok materialet sammen med flere andre legat fra Bergen kommunes legatinspeksjon (A-2987). Legatinspeksjonen var legatbestyrer.

Hvilke opplysninger

Utgifter til innkjøp av grunn til Den Tankske skoles nye Bygning
Utgifter til innkjøp av grunn til Den Tankske skoles nye Bygning

Arkivet inneholder en forhandlingsprotokoll, kopibøker, en brevjournal, saksarkiv og regnskapsbøker. Som en kuriositet kan nevnes at en nøkkel til Tank sitt gravsted er oppbevart her.

Forhandlingsprotokollen for 1797-1895 inneholder regnskap. På side 256-257 kan vi lese om utgifter forbundet med kjøp av grunn til «Den Tankske skoles nye Bygning» (se illustrasjon). Foran i protokollen er ført inn testament og en liste over legatforstandere for årene 1813-1895. Forhandlingsprotokollen er også verdt å fremheve på grunn av bokomslagets materiale i kalveskinn, og på grunn av håndskriftene inne i boken.

I saksarkivet finnes saker vedrørende Hans Tank sitt dødsbo, blant annet skifteforhandlingsprotokoll, hans testament og erindringer. Videre inneholder saksarkivet blant annet eksamentabell for muntlig eksamen, skoleplan for Den Tankske skole og en tegning av skolebygningen.

Klausulering og tilgang

Arkivematerialet er tilgjengelig ved Bergen byarkiv. Se forøvrig nedenfor under avsnittet Problemer.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Bestilling av saker til gjennomsyn bør helst gjøres skriftlig.

Problemer

Deler av materialet er skadet, og derfor midlertidig sperret for innsyn. Det gjelder en kopibok fra 1846-1877 (serie B, vol. 1), et skiftebrev fra 1803 (serie H, vol.1, nr. 3, samt dok. 3 som er soppskadet), og en regnskapsprotokoll fra 1865-1890 (serie Ra, vol. 2 hvor bokens innmat delvis er løsnet fra permen).

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

  • BBA A-0198 Hans Tanks og Hustrus Maria Tanks legat (Tanks legat). Arkivliste finnes i byarkivets ekspedisjon.
  • BBA A-2987 Bergen kommune. Legatinspeksjonen. Serie Z vol. 2, s.88 (L. nr. 293). Arkivliste finnes i byarkivets ekspedisjon.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *