Hva

Foto av Gimle skole hentet fra forsiden på skoleavisen: Gimle Nytt 1967. Fotograf ukjent.

Gimle skole er en ungdomskole i Årstad bydel. Skolens adresse er St. Olavs vei 20, 5052 Bergen.

I slutten av 1950-årene uttrykte Universitetet i Bergen et ønske om å overta Sydneshaugen skole. For å realisere dette ønsket trengte elever og lærere en ny skole. 8. mars 1965 vedtok Bergen Skolestyre å bygge en ny ungdomskole på Haukelandsmyren: Gimle skole. Skolen åpnet i 1966, offisielt i 1967. Skolen er bygget i en funksjonalistisk stil, og tegnet av arkitekt Arne Schanke.

I tillegg til elevene fra Sydneshaugen skole kom det også nye elever fra barneskolene Kronstad, Fridalen og Slettebakken. Det første året gikk det ca. 800 elever på skolen, fordelt på 30 klasser. I dag (2009) har skolen 543 elever fordelt på 19 klasser.

Forside av Gimles skoleavisen: Gimle Nytt 1966, Avisens første nummer.

Gimle skole har hatt en del leieboere gjennom årenes løp. Blant dem er Spesialsenter for hjerneskadde elever (1960-tallet), som var en fortsettelse av barnetrinnet ved Nordnes skole. Fra midten av 1970-tallet til midten av 1990-tallet var Gimle videregående skole leietager. Andre leietagere har vært Voksenopplæringen og Christiegården (Institusjon for psykisk og fysisk handikappede barn)

I 1995 ble Ulriken ungdomskole på Landås lagt ned og lærere og elever flyttet over til Gimle skole.

Hvor

Opplysninger om Gimle skole finnes først og fremst i skolens arkiv,A-2505 ved Bergen Byarkiv.
Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene etter 1972.

Se ellers Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Forside av skoleavisen: Myrsnipa 1991.

Gimle skoles arkiv inneholder forskjellig informasjon om elevene og lærerne ved skolen. Videre inneholder arkivet skolens administrative saker.

Informasjon om elevene kan en finne i klasselister, klassedagbøker, karakterprotokoller, vitnemålsprotokoller, elevkort og elevmapper. Elevmapper finnes for elever med behov for spesialundervisning og -oppfølging (I-serien).

Opplysninger om skolens ansatte kan en finne i personalmappene (P-serien).

Informasjon om skolens administrative oppgaver finner en først og fremst i saksarkivet. Det inneholder skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Arkivet har også møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg, som foreldrerådets arbeidsutvalg og tillitsvalgtmøter.

Ellers inneholder arkivet regnskap m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Se link skole.

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker) etter offentlig regelverk i følge forvaltningsloven.
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Opplysninger hos andre

Arkivet etter 2000 oppbevares på skolen.

Lister og referanser

Det finnes opplysninger om Gimle skole i disse arkivene:

 • BBA     A-2505 Gimle skole
 • BBA     A-1178 Bergen Kommune. Fritidsseksjonen
 • BBA     A-3439 Bergen Kommune. Fana bydel.
 • BBA     A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA     A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA     A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • BBA     A-3369 Bergen kommune. Rådmannen. Administrasjons- og personalavdelingen
 • BBA     A-3909 Bergen Kommune. Brannvesenet

Arkiver hvor det også kan finnes opplysninger om Gimle skole:

 • BBA    A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA    A-1303 Bergen kommune. Skoleinspektøren
 • BBA    A-1305 Bergen kommune. Skolerådet
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *