Hva

Skoleprotokoll for Isdalen skolekrets, 1899.

Forordning av 1739 la grunnlaget for de første offentlige Skole. I byene ble det startet opp med allmue-/ fattigskoler. På landsbygden bodde folk for spredt til at det kunne opprettes egne faste skoler, derfor fikk man omgangsskoler.

Omgangsskoleordningen ble organisert slik at hvert prestegjeld ble delt opp i distrikter. Hvert distrikt hadde sin omgangsskoleholder (lærer). Distriktet ble så delt opp i tre til fem roder. En rode bestod av flere gårder som lå noenlunde samlet. Undervisningen foregikk i et av rodens hus, noe som gikk på rundgang blant rodens gårder. Elevene fikk ca. to måneders undervisning i året. Skoleholderen holdet skole på omgang mellom rodene i sitt distrikt, derav navnet omgangsskole.

Skoleholderen ble valgt ut av presten blant de mest oppvakte konfirmantene. Han fikk litt videre opplæring i lesing og kristendomskunnskap av klokkeren. Deretter var han klar til å undervise. Skoleholderen skulle fortrinnsvis være hjemmehørende i prestegjeldet. Da kunne han fortsatt bo hjemme og prestegjeldet sparte utgifter.

Allmue-/omgangsskolene var først og fremst en kristendomsskole og skulle lede barna mot konfirmasjonen. Undervisningen bestod hovedsakelig i en høring av kristendomskunnskapene. Noen lærte også å lese, skrive og regne.

Det ble holdt omgangsskoler frem til begynnelsen av 1900-tallet. Fra slutten av 1800-tallet begynte bygdene å opprette faste skoler med eget skolebygg.

Hvor

Flere av skolene som oppbevarer sine arkiver ved Bergen Byarkiv startet som omgangsskoler. I disse arkivene kan det finnes protokoller fra omgangsskoletiden. Blant annet finnes protokoller i arkivet etter Nordvik skole (A-3788, Gaa- og Gca-seriene) og Seljerinden skole (A-2635, J-serien, volum 1). Byarkivet oppbevarer også arkivet etter Omgangsskolen i Fana (A-0761). Se ellers Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Skoleprotokoll for Nordvik skolekrets, 1887.

I arkivene kan man finne klassedagbøker med elevenes personalia, oppmøte, fravær med eller uten gyldig grunn og merknader. Her finnes også karakterprotokoller og skoleholderbøker, i sistnevnte finnes lignende opplysninger som i klassedagbøkene og karakterprotokollene. Videre kan arkivene inneholder brev, kopibøker m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Se artikkelen skoler.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

 • Høigård, Einar  og Ruge, Herman: Den norske skoles historie. Oslo 1947.
 • Nilsen, Halkild Skolestell og folkeopplysningsarbeid. I bygdene i Bergen stift 1800-1850. Oslo 1953. (372.9481 Ni)

Opplysninger hos andre

Sognepresten hadde ansvar for skolene i sitt sogn og biskopen i Bergen hadde hovedoppsyn med skolene i Bergens stift. Det kan finnes opplysninger om eldre skoler i prestearkivene og i bispearkivet. Om lærere m.m. finnes opplysninger i Haugens kartotek. Prestearkivene, bispearkivet og Haugens kartotek blir oppbevart på Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

Arkiver ved Bergen Byarkiv som inneholder materiale for omgangsskoler:

 • BBA A-0761                 Omgangsskolen i Fana
 • BBA A-1339                 Tilsynsutvalget for Eidsvåg skolekrets
 • BBA A-1340                 Tilsynsutvalget for Kyrkjekrinsen skolekrets
 • BBA A-1346                 Tilsynsutvalget for Hop Fabrikkskoles skolekrets
 • BBA A-1347                 Tilsynsutvalget for Rå skolekrets
 • BBA A-1348                 Tilsynsutvalget for Skulstad/Trengereid skolekrets
 • BBA A-1350                 Tilsynsutvalget for Laksevåg skolekrets
 • BBA A-1371                 Div. skolekretser i Askøy/Laksevåg
 • BBA A-1373                 Kjøkkelvik, Gravdal og Nybø skolekrets
 • BBA A-1374                 Vassenden, Stølen og Alvøen skolekrets
 • BBA A-2483                 Unneland, Haukeland og Lone skolekrets
 • BBA A-2633                 Indre Arna skole
 • BBA A-2635                 Seljerinden skole
 • BBA A-2636                 Haugland og Askeland skolekrets
 • BBA A-2637                 Skulstad, Blom og Vikne skolekrets
 • BBA A-2781                 Isdalen skole
 • BBA A-3788                 Nordvik skole
 • BBA A-4138                 Voldedalen skolekrets
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *