Hva

Møhlenpris skole. Ukjent foto. Årstall ukjent. Hentet fra skolens arkiv.
Møhlenpris skole. Ukjent foto. Årstall ukjent. Hentet fra skolens arkiv.

Møhlenpris skole er en barneskolesom ligger i Thormøhlensgate 25 i Bergenhus bydel. Skolen ble tatt i bruk i 1912 etter en byggeperiode på 8 måneder. Da skolen ble bygget var den velutstyrt og moderne for sin tid med 21 klasserom fordelt over 3 etasjer, inkludert loft med bl.a tegnesal og naturfagsal. I tillegg var rommet skolen lesesal, skolekjøkken, bad og svømmebasseng. Arkitekt var byarkitekt Kaspar Hassel (1877-1962).

Mot slutten av 1800-tallet var det en sterk økning i byens innbyggertall. Møhlenpris skole ble bygd for å avhjelpe det økende behovet for klasserom. I utgangspunktet skulle skolen være en midlertidig løsning mens man ventet på et nytt skolebygg et annet sted i byen.

Da skolen ble tatt i bruk gikk det 1028 elever der fordelt på 31 klasser.

Under den 2. verdenskrig ble skolen beslaglagt av tyskerne. Man fikk tilbud om å benytte en del av bygningen til skole, men dette ble avslått. Klassene ble fordelt mellom Ny Krohnborg skole og Nygård skole. Møhlenpris skole startet opp igjen med undervisningen i 1946.

Skolen hadde tidligere også en egen klasse for hørselshemmede. I 2009 hadde skolen 188 elever.

Hvor

Hovedmatrikkel fra 1912-1924.
Hovedmatrikkel fra 1912-1924.

Arkivet etter Møhlenpris skole (A-3530) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen gjennom skolens foreldrelag (A-4029).

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyret for Bergen kommune (A1302 og A-1368).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1912-2005.

Informasjon om elevene kan man blant annet finne i hovedmatriklene. Matriklene er organisert etter hovednummer og inneholder informasjon om elevens navn, innskrivingsdato, fødselsdata, når eleven er utskrevet, opplysninger om tidligere skolegang, forsørgers navn og stilling.

I elevmappene finner man opplysninger om enkeltelever. Dette kan være korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elever i inn- og utskrivningsprotokollene, elevkort, flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister, karakterprotokoller og vitnemål.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet bl.a. regnskap, inventarlister, tegninger, informasjon om «bergensprosjektet» og skipsadopsjon.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Bergen byleksikon, annen utgave, Oslo 2009.
 • Møhlenpris skoles 50-års jubileumshefte, Wangensten (red.), 1962.

Lister og referanser

 • BBA A-3530 Møhlenpris skole
 • BBA A-4029 Møhlenpris skoles foreldrelag
 • BBA A-1302 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *