Hva

Skolekatalog fra 2000/2001 med bilde av skolen.
Skolekatalog fra 2000/2001 med bilde av skolen.

Nattland skole ligger i Merkurveien 30 i Fana bydel. Skolen åpnet i 1964 som en barneskole, arkitekt var Øyvind Lien. I 1972 ble skolen utbygget og omgjort til en kombinert barne- og ungdomsskole.

I 1997 fikk skolen igjen et nybygg som kom til å romme ungdomstrinn, administrasjon og personalrom. Skolen har 535 elever og ca. 60 ansatte (pr. 2009).

Hvor

Klassedagbok for 1984/1985.
Klassedagbok for 1984/1985.

Arkivet etter Nattland skole (A-3925) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

I tillegg kan man finne informasjon om skolen gjennom A-3964 Nattland Skoles Strykeorkester, A-3965 Nattland skolekor og A-3967 Nattlandspeiderne.

Informasjon om skolen kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, som skolestyrene for Fana kommune (A-0023) og Bergen kommune (A-1368), samt skoleinspektøren i Fana (A-2042).

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker. Arkivets periode går fra 1964-2005.

Informasjon om elevene finnes blant annet i elevmappene. De kan inneholde korrespondanse med hjem og skolemyndigheter, diagnostiseringsrapporter, logopedrapporter, språk- og leseferdighetstester, bekymringsmeldinger til barnevernet, rapporter om spesialundervisning samt referater fra møter mellom skolen, Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste m.fl.

I tillegg er det opplysninger om elevene i elevkort, flyttemeldinger, klassedagbøker, klasselister og karakterprotokoller.

Opplysninger om skolens ansatte kan en bl.a. finne i personalmappene. Om personalet kan det være informasjon om nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

Arkivets administrative saker finnes først og fremst i saksarkivet. Her finner man skolens korrespondanse/saker med ulike aktører, som offentlige instanser. I tillegg inneholder arkivet møtebøker, kopibøker, postjournaler, postlister, regnskap, inventarlister, foto m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-3925 Nattland skole
 • BBA A-3964 Nattland skoles strykeorkester
 • BBA A-3965 Nattland skolekor
 • BBA A-3967 Nattlandspeiderne
 • BBA A-0023 Fana kommune. Skolestyret
 • BBA A-1368 Bergen kommune. Skolestyret
 • BBA A-2042 Skoleinspektøren i Fana
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *