Hva

Lover av 15/2 1946

Bergensingeniørenes Dameforening ble stiftet den 4. desember 1929. Initiativtakerne var Dagny Eide, Elisabeth Falkenberg, Anna Kahrs, Ebba Sørås og Dagmar Gleditch.

Medlemskap skulle være åpent for alle hustruer av medlemmer i Den Norske Ingeniørforening, Bergens avdeling. Foreningen hadde til formål først og fremst å samle inn penger til et Ingeniørenes Hus i byen, dernest å sørge for at ingeniørenes fruer hadde et godt sosialt nettverk og en aktiv og berikende fritid.

Siden starten hadde foreningen eget styre og egne lover. De to første paragrafene har siden starten vært følgende:

«§1 Klubbens formål er under selskapelig samvær å virke for ingeniørenes vel.

§2 Alle N.I.F Bergen avdelings medlemmers fruer har adgang til å bli medlem av klubben. Medlemskapet fortsetter også etter mannens død.»

Medlemstallet sank etter 1970-tallet. Først 6. februar 2008 vedtok generalforsamlingen å legge ned foreningen. Men stadig er det en kjerne som fortsetter å møtes i det nye årtusen. Den første onsdag hver måned har alle tidligere medlemmer en uformell invitasjon til å møtes på Wesselstuen, uten møtetvang eller fast meny.

Hvor

Opplysninger om Bergensingeniørenes Dameforening finnes ved Bergen Byarkiv, arkivnummer A-4238. Opplysninger om Bergensingeniørenes Dameforening kan også finnes i arkiv etter Den Norske Ingeniørforening, Bergensavdelingen, A-2644.

Hvilke opplysninger

Takkekort fra Den Norske Ingeniørforening, Bergensavdelingen, 1969

Arkivets ytterår er fra 1946 til 2008.

Dessverre finnes ikke møtebøker fra den første tiden i arkivet, men i saksarkivet finnes opplysninger om foreningens aktiviteter fra 1946. Dette kunne være ekskursjoner, mannekengoppvisninger, danseaftener, konserter, foredrag og kåseri, eller basar og te- og pølsefest med åresalg. Mye av dette gikk til inntekt for «mennenes vel». Allerede i 1934 kunne de gå til innkjøp av et flott Knag møblement. Etter hvert ble det også råd med fløtesett i sølv, servise, TV, lamper, malerier, gardiner, gulvtepper og oppussing av biblioteket. Dameforeningen arrangerte gjerne selskap for mennene, som også dyrket sosialt samvær med en viss standard. Fotomateriale, film og referater dokumenterer noe av dette.  Arkivet inneholder også lover av 1946, medlemslister, korrespondanse og noe regnskap.

Ut fra møtereferater fra 1952 til 2008 og saksarkiv/korrespondanse fra 1946 til 2007 med blant annet møteinnkallinger, kan vi se at foreningens interesser endres med tiden. På 1970-tallet ble utlodningene færre. Til gjengjeld økte interessen for foredrag og kåserier til intellektuell berikelse. Foredragene hadde stor spennvidde med innslag fra kunstmalere, psykologer, forfattere, komponister, musikere, leger, konservatorer og professorer. Emnene varierte mellom reiseskildringer og kurs i matlaging «med alle de nye grønnsakene som er kommet i handelen», eller emner av den mer alvorlige sorten, som drømmetydning, barnepsykologi, eller karrierejagets innvirkning på familien. I kombinasjon med foredrag om personalforvaltning kunne de ha demonstrasjon av amerikanske kjøkkenartikler (Tupperware). På 40-årssjubileet i 1969 utnevnes Dagny Eide, Anna Kahrs og Dagmar Gleditsch til æresmedlemmer for sitt initiativ i forbindelse med klubbens tilblivelse.

Men tidene forandres. Bergfrid Fjose holder foredrag om kvinnesak. 46 medlemmer var tilstede da nyfeministen Kirsti Thunold orienterte om sin sak. Hekseprosessene kommer på foredragslisten. Paragraf §1 er et stadig tilbakevendende tema. I 1978 foreslår Åsa Warloe å endre paragrafen. Som ny ordlyd ønskes: «Klubbens formål er å utvikle et godt miljø blant Bergensingeniørenes ektefeller.» På septembermøtet 1979 inviteres medlemmene til debatt. Formann i Bergen Kvinnesaksforening, Kari Hop Skiftesvik, var konsultert i sakens anledning, og møteboken forteller om stort engasjement. Temperaturen var så opphetet at man mente saken burde stilles i bero, i alle fall til 50-årsjubileet var over. De hjemmeværende husmødres tid var snart forbi. Men paragraf 1 bestod.

Klausulering og tilgang

Spesielle klausuler knyttet til bruk av privatarkiv. Bruk og adgang avtales gjennom Lokalhistorisk Arkiv i Bergen, LAB.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige prosedyrer for fremfinning.

Litteraturhenvisning

  • Beretning fra det 2. landsmøte for ingeniører MNIF i forbindelse med NIF Bergens avdelings 50-års jubileum og NIFs representantskapsmøte i 1930. Bergen 1932.
  • Beretning om de 75 år fra 1880-1955. 1955
  • Haveraaen, Sverre: Viten – Vett – Velstand, Tekna Bergen Avdelings beretning om 125 år 1880-2005. Bergen 2005

Lister og referanser

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *