Hva

Hilsen fra Bergens arkitektforening til NIF i anledning 50-årsjubileum i 1930.
Hilsen fra Bergens arkitektforening til NIF i anledning 50-årsjubileum i 1930.

Forløperen til Den norske Ingeniørforening NIF, Den norske ingeniør- og arkitektforening, ble stiftet i Christiania i 1874. Bergen Tekniske Forening, stiftet i 1880, sprang ut fra miljøet omkring Bergen Tekniske Skole, og ble fra 1896-1908 kalt Bergen Polytekniske forening.  Ingeniørene dannet sin egen undergruppe av denne i 1905, Bergens Ingeniør- og arkitektforening. I 1908 skjedde et nytt navneskifte, til Bergens Ingeniørforening. I 1912 dannet arkitektene egen forening og gikk ut av Ingeniørforeningen. Samme år dannet ingeniørene et landsomfattende forbund sammen med 11 andre selvstendige ingeniørforeninger i landet. Det nye forbundets navn var Den Norske Ingeniørforening (NIF). Foreningen i Bergen ble Den Norske Ingeniørforening, Bergensavdelingen, dannet i 1912.

Fra 1973 brukte forbundet navnet «Norske Sivilingeniørers Forening», men forkortelsen NIF stod ved lag. Foreningen ble avviklet i 2004 og videreført gjennom «Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening».

Foreningen har hatt som primæroppgave å ivareta medlemmenes interesser faglig, politisk, juridisk og sosialt. De har vært involvert i viktige sider ved samfunnsbyggingen i Norge.

Foreningen Tekna har i 2008 ca. 50 000 medlemmer med hovedfags-, mastergrads- eller sivilingeniørutdanning innen naturvitenskap eller teknologi. Tekna er tilsluttet Akademikerne. I 2009 hadde foreningen 35 lokalavdelinger over hele landet, og 21 tilknyttede tekniske foreninger. Foreningens øverste organ er Representantskapet som møtes hvert annet år. Hovedstyret har ansvaret for den daglige politiske virksomheten. Generalsekretariatet har hovedkontor i Oslo og ti distriktskontorer.

Hvor

Opplysninger om Den Norske Ingeniørforening, Bergensavdelingen finnes i foreningens arkiv, A- 2644/Tv-4163

Hvilke opplysninger

Arkivets ytterår er fra 1898 til 2005.

Administrasjon og organisasjon

Representantskapsmøte i Bergen 1930. Fotograf K. K.
Representantskapsmøte i Bergen 1930. Fotograf K. K.

I møtebøker og årsberetninger finnes opplysninger om foreningens administrative forhold, saker og vedtak. Her finnes også opplysninger om planlegging og gjennomføring av større og mindre fagorienterte møter, og viktige foredrag holdt i foreningens regi, for eksempel Den Elektrotekniske Utstillingen i Bergen 1912, ERA-messen (Elektrisitet- og radiomessen) i 1937 som handlet om fordelene ved elektrisitet og dens anvendelse i næringsliv og husholdninger, samt jubileumsutstillingen i anledning foreningens 100-årsjubileum i 1980. Foreningens sosiale sider og kultur er også rikt dokumentert i flere deler av arkivet.

Lokaler

Informasjon om foreningens lokaler er en av de viktige sakene i arkivet. Lokalene skulle ivareta medlemmenes behov for egnet sted for møter, foredrag og fester. I begynnelsen leide foreningen lokaler i andre foreningers eiendommer. Behovet for tilrettelagt lokale som imøtekom foreningens varierte behov resulterte til slutt i kjøp av Kalfarveien 37, i dag Legenes Hus. I arkivet finnes også tegninger og planer angående denne eiendommet som var foreningens lokaler fra 1959 til 1983.

Medlemmer og tillitsmenn

I fotomaterialet finnes karikaturtegninger og portretter av formenn fra 1880 til 1981. Opplysninger om medlemmer og tillitsmenn finnes i tilgjengelige lister og korrespondanse i serien P. Opplysninger om Boltriddere, medlemmer som har gjort seg fortjent til hedersbeviset ¿Den gyldne Bolt¿ fra foreningen, finnes i saksarkiv. Opplysninger om seniorenes gruppe, Gubbeforeningen, finnes også her.

Klausulering og tilgang

Spesielle klausuler knyttet til bruk av privatarkiv. Bruk og adgang avtales gjennom LAB.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Standard prosedyre for bestilling.

Litteraturhenvisning

 • Beretning fra det 2. landsmøte for ingeniører MNIF i forbindelse med NIF Bergens avdelings 50-års jubileum og NIFs representantskapsmøte i 1930. Bergen 1932.
 • Beretning om de 75 år fra 1880-1955. 1955
 • Haveraaen, Sverre: Viten – Vett – Velstand, Tekna Bergen Avdelings beretning om 125 år 1880-2005. Bergen 2005
 • Se nettsidene til Tekna.

Lister og referanser

 • BBA A-2644/Tv-4163 Norsk Ingeniørforening, Bergensavdelingen
 • BBA A-4165 Ingeniørenes Hus AS
 • BBA A-2679/Tv-4164 Bygningsingeniørenes gruppe
 • BBA A-4238 Bergensingeniørenes Dameforening
 • BBA A-4239 Radio Kalfaret

 

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *