Hva

Kirkevoll skole etter flere utbygginger, 1990-tallet. Ukjent fotograf.
Kirkevoll skole etter flere utbygginger, 1990-tallet. Ukjent fotograf.

Kirkevoll barne- og ungdomsskole ligger i området ved Stend og Fanabygden innerst i Fanafjorden, med adresse Fanaveien 314. Fana kirke er nærmeste nabo. Skolen ble grunnlagt i 1893 og var da en sammenslutning av ulike skoler inndelt i kretser. Åneskretsen ble delt, og Hamre, Kismul, Sæle, Titlestad og Smedsvik ble lagt til Kirkekretsen og slått sammen med Voldedalen skolekrets. Den nye sammenslutningen ble kalt Kirkekretsen skole og flyttet inn i nybygg på Kirkevoll samme år. Om lag år 1919 endres skolens navn til Kirkevoll krets. Kirkekretsen skole er utskilt som egen arkivskaper A-4136 og har arkivmateriale fra 1881-1944 som overlappes av Kirkevoll skole.

Fra 1949 ble det opprettet to framhaldskoleklasser som ble organisert utenom skolens egen organisasjonsstruktur, og samlet elever fra flere folkeskoler i Ytre Fana. Disse flyttet i 1958 til skole på Skjold, og siden over til Hop og Rå skoler. Ved kommunesammenslåingen i 1972 skifter eierskapet fra Fana til Bergen kommune.

Kirkevoll skole er i 2009 en ungdomsskole med ti klassetrinn, 630 elever og ca. 80 ansatte, derav 52 pedagoger. De bruker nærmiljøet aktivt, både til uteskole og i fag hvor det er naturlig.

Hvor

Opplysninger om Kirkevoll skole finnes i arkiv oppbevart ved Bergen Byarkiv, arkivnummer A-4000.

Hvilke opplysninger

Avgangsklasse på Kirkevoll ca. år 1900, med lærer Eiliv Kaland fremst i midten. Ukjent fotograf.
Avgangsklasse på Kirkevoll ca. år 1900, med lærer Eiliv Kaland fremst i midten. Ukjent fotograf.

Informasjon om skolens administrative oppgaver finnes først og fremst i saksarkivet. Det inneholder skolens korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av skolemateriell, skolekontoret, andre kommunale og statlige etater med mer. Arkivet har også møtebøker med referat fra skolens grupper, råd og utvalg, som samarbeidsutvalget, foreldrerådet, foreldrerådets arbeidsutvalg og personalmøter.

Opplysninger om elever kan finnes i matrikler fra 1946-1969, klassedagbøker fra 1920-2007 og karakterprotokoller 1927-1970. Eksamensprotokoller og vitnemålsprotokoller finnes fra 1921-1958. Under serien J, Elevarbeid, finnes et herbarium av Borghild og Kitty Teig, sannsynligvis elever på skolen.

Opplysninger om personale finnes i serien P, med registerkort over personale tiltrådt fra 1928-1971, personalmapper og lønnsjournaler.

Skolens endrede behov med hensyn til lokaler og plass er godt dokumentert i saksarkiv og møtebøker. Allerede i 1903-1904 kom første utvidelsen. I 1931 var gamleskolen for lengst for liten, og ble bygget på og utvidet ved arkitekt Erling Ross. Dette sto ferdig to år senere. Nybygget hadde plass til tannklinikk og folkebad. Man fikk igjen et nytt bygg i 1964, ved kommunearkitekten i Fana. Dette bygget ligger på oversiden av den gamle skolebygningen og inneholder klasserom, aktivitetsrom, musikkrom, kontorer, lærerværelse og materialrom etc. I 1990 fikk skolen ny gymsal. Men behovene økte stadig. Nybygget fra 1993, ved kommunearkitektene Kjell Brun og Odd Sørhus, fikk Bergen Kommunes byggeskikkspris. Komplekset man har i dag dokumenterer altså skolebygningshistorie over 100 år, dette blir belyst i Årbok for norsk utdanningshistorie i en artikkel av Tryggve Fett: Kirkevoll skole. En skisse til en bygningshistorie.

Arkivet har ikke tegninger av det opprinnelige skolebygget, men tegninger fra ombygging/tilbygg 1931, nybygg 1964. Tegning av en lærerbolig, ukjent år, finnes også i saksarkivet. Noe av bygningshistorien dokumenteres gjennom foto oppbevart i arkivet. Fotosamlingen inneholder også bilder av lærere og elever over et helt århundre.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Standard prosedyrer på fremfinning.

Litteraturhenvisning

 • Fett, Tryggve: Kirkevoll skole. En skisse til en bygningshistorie, i Årbok for norsk utdanningshistorie, 2006, 23. årgang, side 103-115
 • Lossius, Gudbjørg og Skre, Oddvar, red.: Kirkevoll Skole gjennom 100 år: 1893-1993. Bergen Kommune 1993

Opplysninger hos andre

Opplysninger om skolen kan finnes på skolens nettside:

Lister og referanser

Opplysninger om skolen kan finnes følgende arkiv:

 • BBA A-4137 Åneskretsen skole
 • BBA A-4138 Voldedalen skolekrets
 • BBA A-4136 Kirkekretsen skole
 • BBA A-4139 Foreldrelaget ved Kirkevoll skole

Vedtak og utredninger i saker vedrørende skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Det kan også finnes opplysninger om skolen i disse arkivene:

 • BBA A-0023 Fana Kommune. Skolestyret
 • BBA A-2042 Fana kommune. Skoleinspektøren
 • BBA A-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen
 • BBA A-0761 Omgangsskole i Fana
 • BBA A-1178 Bergen Kommune. Fritidsseksjonen
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *