Hva

Skolens fasade fram til oppussingen i 2009. Ukjent fotograf.
Skolens fasade fram til oppussingen i 2009. Ukjent fotograf.

Blokkhaugen Skole er en ungdomsskole som ligger på et høydeplatå ovenfor blokkene i Myrdalskogen, like ved Åsane senter. Adressen er Myrdalskogen 53, 5118 Ulset. I 2006 hadde skolen 357 elever. Prosessen med å få skolen bygget tok lang tid. 30. januar 1967 ble bygget vedtatt av daværende Åsane kommunestyre, men først i 1976 var skolen, tegnet av Sigmund Myking, klar til å tas i bruk. I 1998 ble skolen påbygget, mens fasaden fikk en oppussing i 2009 etter at Bergen kommune satte i gang et storstilt prosjekt for å fjerne noe av vedlikeholdsetterslepet ved skolene. Vinduer ble skiftet ut, taket tekket og murfasadene behandlet.

I 1993 markerte skolen seg ved å starte Posidriv, et prosjekt som skulle gi enkeltelever ekstra motivasjon til å mestre skolen og gi dem selvtillit og tro på deres egenverdi. Deltakerne var elever med ulike problemer knyttet til atferd eller andre forhold som gikk ut over konsentrasjon og trivsel. Tiltaket var vellykket, og er fortsatt i drift. Elevene deltar to dager i uken og får et pedagogisk tilbud samt at de deltar i aktiviteter som for eksempel friluftsliv. Tilbudet ble etter noen år utvidet til å gjelde flere skoler, og det administreres ikke lenger av Blokkhaugen skole.

Hvor

Arkivet etter Blokkhaugen skole (A-2607) oppbevares ved Bergen Byarkiv. Her er også noe materiale fra Klubben for kontortilsatte ved skoler og PPT (A-4381), dvs. en gruppe tilsluttet Kommunale kontortilsattes forening (dette gjelder møtereferater og annet samlet av en tilsatt ved skolen som i en periode satt i klubbens styre).

Vedtak og utredninger i saker som angår skolen kan finnes i Kommuneforhandlingene. For andre arkiver med opplysninger om skolen, se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Søknad om byggetillatelse ble sendt i oktober 1973.

Ytterårene for arkivet etter skolen er fra 1976 da skolen åpnet og frem til 2007.

Opplysninger om elever og ansatte er en viktig del av arkivet. Om førstnevnte gruppe finnes informasjon i elevmapper, klassedagbøker, karakter- og vitnemålsprotokoller samt på elevkort. Elevmappene kan inneholde diagnostiseringsrapporter, rapporter om støtteundervisning, korrespondanse med hjemmet osv. Ikke alle elever har elevmappe. I arkivet etter Blokkhaugen finnes hovedsaklig mapper for kullene fra 1976 til 1987 og de som gikk ut årene 1995 – 1998, men rapporter finnes også for elever som gikk ut mellom 1989 og 1994. I tillegg er her klasselister for årene 1976 – 1987.

I klassedagbøkene noteres den enkelte elev sitt fravær gjennom skoleåret. Arkivet inneholder dagbøker for alle kull fram til 2007, med enkelte mindre mangler. Karakterprotokoller finnes for samme periode, mens vitnemålsprotokollene er bevart fra 1976 til 2001. Elevkort, med personalia og navn på foresatte, finnes fram til 2006 med unntak av årene 1988 – 1993. Også i saksarkivet kan finnes informasjon knyttet til enkeltelever. Saksarkivet dokumenterer blant annet skolens administrative arbeid, med korrespondanse m.m. angående ulike saker og tema som angår skolen.

Opplysninger om ansatte finner en i personalmappene, som inneholder søknadspapirer, attester, skjema med personalia, sykemeldinger m.m. I det avleverte arkivet er mapper kun for personer som har sluttet på Blokkhaugen. I tillegg er her sykemeldinger, fraværslister m.m. (1991 – 2007). Her er også diverse lønnsdokumentasjon.

Møtereferat finnes for Samarbeidsutvalget, Foreldrerådets arbeidsutvalg samt lærerrådet og elevrådet, men i begrenset omfang. Ellers er her kopi av brev sendt ut fra skolen fram til 2006. Innkommen post er registrert i postlister.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig. Se ellers Innsyn.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-2607 Blokkhaugen skole
 • BBA A-4381 KKF-klubben for kontortilsatte ved skoler og PPT
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-0540 Bergen kommune, Byggesaksavdelingen 1972-
 • BBA A-2695 Byggprosjektavdelingen
 • BBA A-3387 Bergen kommune. Rådmannen. Plan- miljø- og økonomiavdeling
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *