Hva

Gutteklubben Ørn 1917. Ukjent fotograf. Bak fra venstre: Bernt-Chr. Vedeler, Einar Friele, Erik S. Madsen, Ole Irgens og Brynjulf Iversen. Foran fra venstre: Amund H. Madsen og Stephan Irgens.

Gutteklubben Ørn ble stiftet av fire kamerater i tolv-tretten års-alderen den 11. mai 1914.

Friluftsliv og idrett var i denne perioden på sterk fremmarsj. Det var en trend å stifte foreninger med dette som formål, og disse ble dannet, ikke bare i Bergen, men over hele landet.

Foreningen var aktiv med hensyn til ukentlige møter, fester idretts- og friluftsaktiviteter mellom 1914-1917. Etter 1917 antyder arkivmaterialet at medlemmene stort sett møttes på merkedager. Det siste vi kan lese av begivenheter som finner sted så sent som i 1964, da feiringen av gutteklubbens 50-års jubileum fant sted. Ørnene, som de selv kalte seg, talte pr. 26. mars 1916 åtte personer. Til dette kom tre hunder betegnet som æresmedlemmer.

En del utskiftninger og nyrekrutteringer forekom underveis, men klubbens grunnleggere og

Forside fra klubbavisen Ørnemor, tegnet av Bernt-Chr. Vedeler.
Forside fra klubbavisen Ørnemor, tegnet av Bernt-Chr. Vedeler.

harde kjerne holdt stand: vi møter «Closetet», også kjent som «Ugreia» (Einar B. Friele), «Fetleren» (Bernt C. Vedeler), «Schønne» (Erik Madsen), «Sullegutten» (Ole T. Irgens) og «Baiassen» (Stephan T. Irgens). Ellers titulerte medlemmene hverandre som Ørn 1, Ørn 2, Ørn 3, og så videre – alt etter hvor mange personer foreningen bestod av på et gitt tidspunkt.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivet etter Gutteklubben Ørn, A-3762.

Hvilke opplysninger

Forside fra klubbavisen Ørnemor, tegnet av Bernt-Chr. Vedeler.

Arkivets ytterår er 1914-1964, med hovedvekt på perioden 1914-1917. Klubbavisen, den såkalte «Ørnemor», som strengt tatt fremstår som møtebøker (i arkivfaglig forstand), gir et rikt innblikk i gutteklubbens aktiviteter: turer, sommer- (svømming, sykkelløp og friidrett) og vinteridrett, (ski- og skøyteløp) med trening og konkurranser i alle disipliner. Resultatene ble høytidelig nedtegnet, og vandrepokal utdelt til en sammenlagtvinner kåret på bakgrunn av det beste totalresultat.

Sammen med et sterkt fokus på fysisk fostring og idrettskonkurranser, kan vi lese om genuin begeistring over tur- og naturopplevelser i foreningens veldokumenterte reiseskildringer. Uttrykksfulle beskrivelser, akkompagnert av tegninger, kart og foto står som et vitnesbyrd på medlemmenes kunnskap om flora og fauna, landskap og terreng.

Kart over ørnenes fjelltur 11 – 15 august 1917. Av Bernt-Chr. Vedeler.

Formålet med klubbens sammenkomster var imidlertid mer enn bare turer, idrett og kroppsøving. Også forskjellig underholdning og behandling av foreningens anliggender stod på agendaen. En gang i uken innkalte klubbens valgte formann til møte, som avhengig av årstid ble avholdt i klubbhytten, lokalisert i hagen til en av ørnenes foreldre, eller på omgang hjemme i medlemmenes gutteværelser.

Til hvert møte medbrakte formannen klubbavisen, «Ørnemor», som skulle protokolleres og illustreres. Her kan vi lese referater fra diskusjoner og foredrag. Typiske temaer kunne for eksempel omhandle undervannsbåter, krig, eller fotografiets historie, og etter fremførelsen ble innleggene kritisert og videre debattert. Også høytlesning av bøker, partier med sjakk og kortspill var populært.

Morgenstell ved Kvernelvbro på Kvamskogen 1917. Legg merke til slipset! Ukjent fotograf.
Morgenstell ved Kvernelvbro på Kvamskogen 1917. Legg merke til slipset! Ukjent fotograf.

Arkivet inneholder, foruten det som allerede er nevnt, foreningens regelverk, regnskap og valgkampmateriale. Til dette kommer betydelige mengder egenprodusert litteratur, som skuespillet «Opkommerne», flere noveller, blant andre «Da Ørn opdaget Vestpolen», «De syv slotte» og «En Fremtidsroman», samt det fornøyelige «Konversiations lektion eller Alfabetisk lærebok i ørnskhed».

Det bevarte arkivmaterialet speiler tidsånden med hensyn til at erfaring gjennom organisert lek og fysisk utfoldelse ble ansett som viktig for egenutvikling, et syn som sammenfaller med datidens fokus på idrett som fostrende for både kropp og sjel. Andre og kanskje vel så slående uttrykk i forhold til det tidstypiske, finner vi i en fremtredende teknologibegeistring og en utpreget patriotisme.

Klausulering og tilgang

Frokost ved Kvittingen i Samnanger 1917. Ukjent fotograf.
Frokost ved Kvittingen i Samnanger 1917. Ukjent fotograf.

Klausulert privatarkiv, adgang gis av tidligere arkiveier.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Forside fra klubbavisen Ørnemor, tegnet av Bernt-Chr. Vedeler.
Forside fra klubbavisen Ørnemor, tegnet av Bernt-Chr. Vedeler.

Vanlige bestillingsprosedyrer.

Problemer

1. premie i morsomhetstegning. Av Bernt-Chr Vedeler.
1. premie i morsomhetstegning. Av Bernt-Chr Vedeler.

Arkivet er uordnet. Det er også verd å merke seg at klubbens medlemmer etter alt å dømme tilhørte samfunnets øvre sosiale lag. Opplysningene vi kan lese ut av materialet er dermed neppe representative for all ungdom i den aktuelle perioden.

Litteraturhenvisning

  • Aase, Torgeir: Gutteklubben Ørn – stiftet 11. mai 1914. I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet. Fra Bergen Byarkivs skriftserie nr. 8. Bergen 2009.

Lister og referanser

  • BBA A-3762 Gutteklubben «Ørn»
  • BBA A-3630 Gutteklubben Snøgg
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *