Hva

Foto: Jan Alfred Løtvedt. Fra rundt 1972
Foto: Jan Alfred Løtvedt. Fra rundt 1972

Nygårdslien skole er en barneskole med adresse Nygårdslien 3, 5164 Laksevåg. Den ligger nær innkjørselen til Gravdal i lien ovenfor vestre utløp av Damsgårdtunnelen. Skolen er tegnet av arkitektene Jon og Claus Lindstrøm og Kjartan Sverresøn Myklebust, og sto ferdig i 1972. Den ble bygget som erstatning for og på samme tomt som gamle Nygård skole, som ble revet. Laksevåg ble i 1972 en del av Bergen kommune, og siden det allerede lå en Nygård skole her, fikk den nye skolen navnet Nygårdslien. Tomten for nybygget var liten, den lå i et etablert boligområde og her var kun mulighet for mindre utvidelser. Skolen måtte bygges ned i terrenget for å passe inn mellom boligene. Adkomstvegen ble som tidligere boligveien til Nygårdslien, en av Bergens bratteste gater.

På 1970-tallet ble flere skoler bygget som såkalte landskapskoler, med åpne arealer der flere klasser kunne bli undervist samtidig. På Nygårdslien ble overetasjen innredet med et 350 kvadratmeter stort åpent undervisningsareal, omgitt av klasserom, grupperom, mediatek m.m.

Elevtallet i området gikk markant ned på begynnelsen av 1980-tallet. Det ble etter hvert besluttet at naboskolen Valheim skulle nedlegges og elevene overføres til Nygårdslien. Forslaget møtte store protester, Nygårdslien var allerede utnyttet til fulle med undervisning i tilfluktsrom, og utearealene var små. Vedtaket ble likevel gjort, og fra skolestart i 1985 ble de to skolene samlet til én administrativ enhet. Valheim fortsatte å eksistere i to år før den ble endelig nedlagt i 1987.

Hvor

En finner opplysninger om Nygårdslien først og fremst i arkivet etter skolen (A-4328), som oppbevares ved Bergen Byarkiv. Byarkivet har også deler av arkivet etter Nygårdslien skolekorps (A-4353), Klubben av norsk lærerlag ved Nygårdslien skole (A-4351) og Nygård skoles foreldrelag (A-4352). Sammen med Nygårdsliens arkiv er også noe materiale fra nedlagte Valheim skole. Denne skolens øvrige arkiv (A-1165) oppbevares også ved Byarkivet, her ligger også arkivet etter Nygård skole (A-0972).

Ellers finnes noe arkivmateriale fra byggingen av skolen i arkivet etter arkitektene Lindstrøm (A-3074).

Vedtak og utredninger i saker som angår skolen kan finnes i Kommuneforhandlingene. Det kan også finnes opplysninger i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som Skolestyret i Bergen (A-1368) og kommunalavdeling skole (A-2536).

Hvilke opplysninger

Nybygget fra 1972 ble plassert slik at skoleplassen ble skjermet for vind mot nord, mens den i tillegg var åpen med utsyn mot vest. Foto: Jan Alfred Løtvedt
Nybygget fra 1972 ble plassert slik at skoleplassen ble skjermet for vind mot nord, mens den i tillegg var åpen med utsyn mot vest. Foto: Jan Alfred Løtvedt

Materialet spenner over perioden fra skolen ble bygget i 1972 og fram til 2009. Unntaket er klassebilder fra gamle Nygård skole, hvor det eldste er fra 1947.

Elevmappene er en sentral del av arkivet. De inneholder diagnostiseringsrapporter, rapporter om støtteundervisning, korrespondanse med hjemmet o.l. I arkivet etter Nygårdslien finnes kun et fåtall mapper, hovedsakelig for elever født på 1980-tallet. For årene 1997 – 2006 er her klassemapper, som innholder omtrent samme type materiale som elevmappene. Annen informasjon om elever finnes på klasselister (1972 – 2002) og i klassedagbøker (1976 – 2007). Sistnevnte gir oversikt over elevenes fravær gjennom et skoleår.

Opplysninger om personalet finnes først og fremst i personalmappene. De inneholder sykemeldinger, permisjonssøknader, attester m.m. Om ansatte finnes i tillegg skade- og flyttemeldinger (kan også ligge i mappene) og lønnsdokumentasjon. Blant personalmappene er også et lite antall fra ansatte ved Valheim skole.

Skolen har vært involvert i en del prosjekter, eksempelvis Skolebasert vurdering og prosjekter mot mobbing. Dette finnes noe materiale om. Ellers er dokumenter vedrørende de fleste tema som angår skolen å finne i saksarkivet (1971 – 2008). Kopier av utgående korrespondanse er samlet i kopibøker (1987 – 2006), og i postjournalene er innkommet post registrert. Møtereferater fra blant annet Samarbeidsutvalget, Foreldrerådet og Lærerrådet finnes i møtebøkene. I tillegg er her en møtebok fra Valheim skoles foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg (1972 – 1981). Utbygging av Nygårdslien og bygging av volleyballhall er dokumentert gjennom korrespondanse og tegninger.

Av fotografisk materiale finnes en stor samling klassebilder fra skolens oppstart og fram til midten av 1990-tallet. I tillegg er her klassebilder fra Nygård skole, de fleste fra 1960-tallet, samt en samling små klassebilder fra årene 1970-1984, sannsynligvis fra Valheim. Her er også portrettbilder av skolens første rektorer.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Elev- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker)
 • Se forøvrig Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 • Brosjyre Nygårdslien skole, utarbeidet av arkitektene Lindstrøm. Brosjyren finnes i skolens arkiv.

Lister og referanser

 • BBA A-4328 Nygårdslien skole
 • BBA A-4351 Klubben av Norsk lærerlag ved Nygårdslien skole
 • BBA A-4352 Nygård skoles foreldrelag
 • BBA A-4353 Nygårdslien skolekorps
 • BBA A-1165 Valheim skole
 • BBA A-0972 Nygård skole
 • BBA A-1302 Bergen kommune, Skolestyret
 • BBA A-2536 Bergen kommune. Kommunalavdeling skole
 • BBA A-3074 Lindstrøm, arkitekter
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *