Hva

HP 3000. Mini-maskinen ble kjøpt inn av Bergen kommune på 1970-tallet, og slått av i 2007. Dataene fra maskinen er tatt inn i Byarkivets innsynsløsning for elektroniske arkiv. (BKBILDE)
HP 3000. Mini-maskinen ble kjøpt inn av Bergen kommune på 1970-tallet, og slått av i 2007. Dataene fra maskinen er tatt inn i Byarkivets innsynsløsning for elektroniske arkiv. (BKBILDE)

IKT Drift er Bergen kommune sin driftsleverandør innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Brukerne er i hovedsak de som benytter fagsystemer og tjenester i kommunenes nett, eksempelvis byrådsavdelingene, kommunale foretak og kommunale aksjeselskap. IKT Drift leverer blant annet driftstjenester til grunnskoleelever i Bergen kommune, Legevakten, private sykehjem og private barnehager.

Bruken av IKT i kommunal tjenesteproduksjon har økt med årene. På 1970-tallet hadde Bergen kommune en sentral EDB-avdeling, og på 1980-tallet ble navnet endret til Dataavdelingen. Desentralisering fikk stor betydning for organiseringen, og de ulike dataavdelingene fikk egne HP 3000 maskiner. Opp igjennom årene har Bergen kommune selv utviklet flere av sine datasystemer.

I dag har IKT Drift fire underavdelinger; HelpDesk, Lokaldrift, Nettverk og Server og applikasjonsdrift. HelpDesk tar i mot bestillinger, feilmeldinger og brukerstøtte. Lokaldrift har ansvaret for drift av lokalt utstyr, og Nettverk har ansvar for drift av kjernenett og brannmurer. Server og applikasjonsdrift har blant annet fokus på modernisering og oppgradering av basis infrastruktur.

IKT Drift flyttet i 2007 fra kommunehuset på Laksevåg til Fyllingsdalen, og har i dag besøksadresse Spelhaugen 22.

Hvor

Arkivet til IKT Drift (A-4368) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Vedtak og utredninger i saker vedrørende IKT Drift kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Informasjon om IKT Drift sine administrative oppgaver er først og fremst i saksarkivet (ca. 1970 – 2000). Saksarkivet utgjør den største delen av arkivmaterialet, og inneholder korrespondanse med forskjellige aktører, som leverandører av datamateriell og lignende. Arkivet har også en spesialserie (1985 – 1999) som handler om fagspesifikk dokumentasjon, hvorav den ene underserien viser avtaler og den andre serien viser øvrig dokumentasjon eksempelvis systembeskrivelser, applikasjonsoversikter og bruksanvisninger.

Personalmappene som er avlevert til Bergen Byarkiv gjelder personer som har sluttet hos IKT Drift. Mappene kan inneholde søknadspapirer, skjema med personalia, sykemeldinger, permisjonssøknader, arbeidsavtaler og sluttattester. Dokumentasjon på lønn og sykefravær finnes også i form av lønnsjournaler (1996 – 2005) og egenmeldingsskjemaer (1985 – 2005).

En betydelig del av IKT Drift sitt arkivmateriale er regnskap. Regnskapsserien viser budsjett (ca. 1986 – 2003), transaksjonslister hovedbok (1989 – 2001), protokoller (1987 – 1991) og regnskapsavslutninger (ca. 2002 – 2003). I og med at IKT Drift har økonomisk oppfølging på anskaffelse av data- og telefonutstyr, foreligger det også en oversikt over Bergen kommune sine telefonkostnader (ca. 1999 – 2003), kostnader knyttet til bruk av mobiltelefon (1999 – 2003) og internett (2002 – 2005). I tillegg er det en del dokumentasjon på ulike typer internfakturering (1994 – 2004) som for eksempel angår bestillinger av utstyr og datakurs.

Arkivet har også kopibøker (1987 – 2002) og enkelte postlister (1994 – 1995). Dokumenter i forbindelse med møter ligger spredt i de ulike seriene i arkivet. Arkivet inneholder ingen foto, men har et betydelig antall stempler.

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år.
  • Se forøvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftligforespørsel er nødvendig.

Litteraturhenvisning

 Lister og referanser

  • BBA A-4368 Bergen kommune. IKT-drift
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *