Hva

Tegning på forsiden av barnehagens årsplan (1991-1992)
Tegning på forsiden av barnehagens årsplan (1991-1992)

Minde barnehage er en kommunal barnehage sentralt beliggende på Wergeland i Årstad bydel. Barnehagen har fire avdelinger med plass til totalt 60 barn.

Barnehagens visjon: personalet skal bidra til at hvert enkelt barn føler seg verdsatt som en del av fellesskapet. Man skal se hvert enkelt barn og ivareta barnets behov for omsorg og læring. Varme og inkludering er kvaliteter som skal være tilstede i den daglige kontakt med barn, foreldre og hverandre. Forutsetningen er tilstedeværende voksne. (Hentet fra barenhagens arkiv.)

Se barnehagens nettside.

Hvor

Arkivet etter Minde barnehage (A-2119) oppbevares ved Bergen Byarkiv.

Hvilke opplysninger

Arkivets periode går fra 1967 til 2008.

Arkivet inneholder møtebøker med referater fra barnehagens grupper, råd og utvalg (1969-2007) som styremøter, styrermøter, nettverksmøter, basestyrermøter/områdegruppemøter, samarbeidsutvalget, personalmøter, avdelingsledermøter m.fl.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne søknader, svar på søknader og oppsigelser av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet kan man finne opplysninger som nyansettelser, stillingsendringer, attester, arbeidsavtaler, timelister, lønn og fraværslister.

I tillegg inneholder arkivet kopibøker, postlister, saksarkiv  og sideordnede saksarkiv (tematisk ordnede saker), regnskap, oversikt over eiendom og inventar, årsplaner m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
  • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssak).
  • Se forøvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel er nødvendig.

Lister og referanser

  • BBA A-2119 Minde barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *