Hva

Med ambulansekjøring menes transport av syke i sykebil til sykehus eller legevakt.

I tidsperioden 1924-45 ble ambulansetjenesten i Bergen drevet av private (Kristoffer Lepsøe). Fra 1945 tok politiet over nødhjelpskjøringen, mens annen kjøring ble utført av Haukeland sykehus.

I 1952 ble ambulansekjøringen tillagt brannvesenet. Tjenesten ble drevet av Bergen brannvesen frem til 31.12.2007. Fra 01.01.2008 tok Helse Bergen over.

Hvor

Journaler for ambulansekjøring finnes i arkivene etter Bergen Brannvesen (A-1181 og A-3909). En finner også opplysninger i andre arkiv, se Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Ambulansejournalene for kjøring til Haukeland Sykehus dekker tidsperioden 02.02.1953 – 31.12.1976. Det opplyses her om hvilken lege som har rekvirert ambulanse, pasientens navn, hvor bilen kjøres fra og kjører til, kjøretid, veilengde i km, regningens beløp og anmerkning.

Journalene for ambulansekjøring rekvirert av legevakten omfatter tidsperioden 01.02.1953 – 31.12.1976, og inneholder samme type opplysninger som for kjøring til Haukeland Sykehus.

Todelingen av journalene fortsetter altså også etter kommunesammenslåingen i 1972 og frem til 1976. Etter dette blir det en samkjøring av protokollene. Først finner vi en overgangsperiode der bøkene fra todelingen ble benyttet. Deretter kalles protokollene for ambulansekjøring i Bergen. Protokollene inneholder informasjon om hvem ambulansen er rekvirert av med bil og mannskapsnummer, den sykes navn, smittsom/ikke smittsom sykdom, adresse, dato, veilengde, regningsbeløp, anmerkning og ambulansenummer.

I 1998 gikk en over til skjemaer, og vi finner ett skjema for hver utrykning. Skjemaene gir informasjon om – på fremsiden: tidspunkt, ambulansenummer, utrykningsadresse, ambulansepersonell, pasientdata, avkrysningsfelter for hva er galt/vurdering/tiltak/prosedyre/medikamenter som er brukt, notatfelt, avvik, hvem har fylt ut skjemaet. På baksiden finner vi en forklaring på vurdering (Glasgow coma scale og revised trauma scale), prosedyrenavn og protokollnavn.

I tillegg til journalene over kjøring vil ein finne opplysninger om selve tjenesten i arkivene; instrukser, kjøring til andre kommuner, kurs, vaktordninger, fastsettelse av takster, budsjett etc.

Lover mv. knyttet til emne

10.03.1952 vedtok Bergen bystyre at brannvesenet skulle overta sykebilkjøringen til og fra sykehuset i byen, og nødhjelpskjøringen ved Bergen legevakt: «Bystyret bifaller at transporten av syke til og fra byens sykehus tillikemed nødhjelpskjøringen ved Bergen lægevakt overtas av brannvesenet. Det er forutsetningen at kjøringen utføres av brannmannskapene innenfor den vanlige tjenestetid som en del av deres arbeid.»

Se også:

Klausulering og tilgang

Materialet er i utgangspunktet klausulert. Tilgang til opplysninger kun etter tillatelse fra den pasient som ble kjørt. Se ellers Innsyn.

Lister og referanser

 • BBA A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet (1863-1971)
 • BBA A-3909 Bergen kommune. Brannvesenet (1972-)

Se også:

 • BBA A-2945 Bergen komm. av Host
 • BBA A-3369 Bergen kommune. Administrasjons- og personalavdeling
 • BBA A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • BBA A-3382 Bergen kommune. Kommunalavdeling næring og samferdsel
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *