Hva

Daniel Hansen branndirektør 1863 – 1894. Fotograf ukjent.

En branndirektør/brannsjef er den som forestår den daglige ledelsen av et brannvesen.

Nedenfor følger en oversikt over branndirektører og brannsjefer i Bergen fra 1863, da Bergen fikk sitt fast ansatte brannkorps, og til idag.

Branndirektører:

Brannsjefer:

  • Bernt Rolland 1905 – 1927. Konstituert brannsjef fra 1904 – 1905. Omkom 6. juni 1927 under en reise i Frankrike. Hadde direkte ledelse av brannkorpset i 33 år, herav 11 år som branningeniør og siden som brannsjef.
  • Harald Sontum 1927 – 1940. Dør under brann i et tysk lager på Marineholmen 8. mai 1940, sammen med 6 av korpsets mannskaper.
  • Sverre Gjessing 1940 – 1966.
  • Bernt Rolland brannsjef 1904 – 1927. Fotograf ukjent.

   Olav Hamre 1966 – 1969. Ledet den største og vanskeligste slokkeoppgaven i Bergen under krigen, brannene etter eksplosjonsulykken på tråleren Voorbode 20. april 1944.

  • Toralv Moe 1970 – 1983. Hadde ansvaret for organiseringen av brannvesenet i forbindelse med den store kommunesammenslåingen i 1972.
 • Johan von der Fehr 1983 – 1984.
 • Trygve Conradi 1984 – 1990.
 • Einar Kristian Gjessing 1990 – 1993. Var også konstituert brannsjef fra 1969 til 1970. Sønn av brannsjef Sverre Gjessing. Varabrannsjef under Moe og Conradi.
 • Helge Eidsnes 1993 – 2011.
 • Johnny Breivik 2011 –

Hvor

En vil finne opplysninger om de ulike branndirektørene/brannsjefene i arkiver avlevert fra Bergen brannvesen til Bergen Byarkiv, som A-1181 Brannvesenet (1863-1971) og A-3909 Bergen brannvesen (1972-).

Toralv Moe brannsjef 1970 – 1983. Fotograf ukjent.

Hvilke opplysninger

Etter brannsjefene av nyere tid, Trygve Conradi, Einar K. Gjessing og Helge Eidsnes, vil en finne egne spesialarkiv, men en vil også finne materiale/spor etter disse/de andre branndirektørene/brannsjefene i arkivene etter Bergen Brannvesen. Her finnes også en del fotomateriale og disketter.

Klausulering og tilgang

Spesialarkivene etter brannsjefene Trygve Conradi, Einar K. Gjessing og Helge Eidsnes inneholder gradert materiale og er taushetsbelagt etter offentlig regelverk. Se Innsyn.

Litteraturhenvisning

 • Brannsjef: Kollegiet for brannfaglig terminologi
 • Brosing, Gustav 1963: «Bergen brannvesen 1863 – 1963.»
 • Fossen, Anders Bjarne 1988: «Ildens Herre – byens tjener. Bergen brannvesen 1963 – 1988.»
Einar Kristian Gjessing brannsjef 1990 – 1993. Fotograf ukjent.

Lister og referanser

 • BBA A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet (1863 – 1971)
 • BBA A-3909 Bergen kommune. Bergen brannvesen (1972-)
Skriv ut artikkel

Skrevet av

1 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *